Laddar

(V)ill anställa patienter i vården

Vill förbättra bemötandet och kunskapen i vården.

3 personer har reagerat på denna nyheten

delningar

Under tillgänglighetsdagen på Nybro torg i torsdags presenterade Vänsterpartiet sitt förslag om hur vården ska bli bättre och mer jämlik för personer med funktionsnedsättning.

– För patienter med funktionsnedsättning är vården bra, men det finns brister i den långa vårdkedjan, säger Linda Fleetwood (V), landstingsråd och fortsätter.

– Vi vill därför skapa en mer jämlik vård för alla oavsett hur människan är och ser ut.

Partiets förslag är att anställa patienter som hjälper till i vården.

– Vi vill ha patientstödjare på plats för att underlätta, förbättra och öka kunskapen hos våra vårdanställda. Det är våra patienter, som lever med funktionshinderna som vet bäst hur de ska bemötas och var de stora problemen sitter, säger hon och avslutar.

– Att kvalitetssäkra hjälpmedlen, rehabiliteringen och habiliteringen är lika viktigt som vården. Därför skulle kunskapen hos våra patienter hjälpa vården i den långa vårdkedjan.

Relaterade artiklar