Laddar

Utbildning ska öka kunskapen om psykisk hälsa

Första utbildningsdagen genomförd.

delningar

Det var vid årskiftet 2015/2016 som regeringens överenskommelse ”psykisk hälsa” ändrades till ett tydligare fokus på att stödja medborgarna.

Nu har flera förvaltningar i Nybro kommun beslutat om en gemensam handlingsplan och prioriterat tre behovsområden. Som ett led i att främja psykisk hälsa har även en utbildning tagits fram- och nyligen genomfördes den första utbildningsdagen där ett 20-tal medarbetare från förvaltningarna deltog.

–– Det är en enorm fördel att vi har en utbildning som engagerar tre förvaltningar, vinningarna blir så stora; mycket kompetens, stort erfarenhetsutbyte och vi lär känna varandra, säger Pernilla Sjöberg, sjuksköterska på individ- och familjeförvaltningen i ett pressmeddelande från Nybro kommun.

Relaterade artiklar