Laddar

Utbildning ska lyfta företagsklimat

Flera kommuner deltog under gårdagens startskott.

delningar

Under gårdagen samlades Borgholm, Emmaboda, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommuner i Nybro för att delta i Sveriges kommuner och landstings, SKL, utbildning ”Förenkla- helt enkelt”. Över 300 deltagare bestående av chefer, handläggare och politiker i kommunerna deltog.

Utbildningen ska förbättra det lokala företagsklimatet och förenkla, samt förbättra servicen till kommunernas invånare och företag. Tanken är att utbildningen ska mynna ut i en konkret handlingsplan som ska genomföras under 2018-2020.

– Vi vill bli en ännu mer attraktiv region och förenkla och förbättra servicen för företagen och invånarna i våra kommuner. Ett bra företagsklimat underlättar för företag att starta och utvecklas. Företagen ger sysselsättning och skattekraft och är en förutsättning för vår gemensamma välfärd. Genom att samverka kring utbildningen Förenkla- helt enkelt kan vi fem kommuner få en extra kraft i detta viktiga långsiktiga arbete, säger Christina Davidson (C) , kommunstyrelsens ordförande i Nybro.

Relaterade artiklar