Laddar

Större barngrupper på förskolan klubbad igenom: "Helt fel väg att gå"

Beslutade om att öka barnantalet på förskolan.

delningar

I onsdagens lärande- och kulturnämnd klubbades beslutet om att tillfälligt öka barnantalet, från 19 till 20 barn per avdelning i förskolan i Nybro. Beslutet grundar sig på lokalbristen som finns i kommunen på grund av förseningen av Skattkistans utbyggnad av tre avdelningar.

– Vi tycker detta är helt fel väg att gå. Vi kan på intet sätt acceptera förvaltningens förslag att öka barngruppstorlekarna i förskolan även om det bara är temporärt, säger socialdemokraten Martina Aronsson.

Majoriteten av politikerna beslutade under onsdagens nämndmöte att personaltätheten på 3,5 tjänster kvarstår.

– Vi har i många år haft ambitionen att minska våra stora barngrupper och tack vare att regeringen skjutit till statsbidrag så skulle det bli verklighet i vår kommun. Nämndens beslut att minska barngrupperna från 20 till 19 barn var för oss Socialdemokrater bara ett första steg, säger Aronsson och fortsätter.

– Det är inte acceptabelt att Nybro går emot den trenden, inte ens tillfälligt. Att öka barngrupperna är inte bara negativt för barnen och pedagogerna det riskerar också att vi inte får ta del av statsbidragen vilket innebär även en ekonomisk förlust.

 

Relaterade artiklar