Laddar

Skadeinsekten angriper på flera håll i söder

Foto: Wikimedia/Père Igor - Foto: Wikimedia Commons

"Det varma vädret är idealiskt", säger en insektsexpert vid Skogsstyrelsen.

delningar

Skadeinsekten röda tallstekeln har gynnats av de senaste tidens varma väder. Och på flera håll i Småland, och andra delar av södra Sverige, har nu tallskog angripits av stekeln, rapporterar Skogsstyrelsen.

– Att rapporterna kommer så tätt nu och från så många olika områden tyder på att det är ett större angrepp i södra Sverige. Jag är inte förvånad eftersom det varma vädret är idealiskt för röda tallstekeln, säger Gunnar Isacsson, insektsexpert vid Skogsstyrelsen.

Efter några års angrepp kan tallen bli väldigt gles, dock överlever träden om inte andra skadedjur angriper. Men samtidigt minskar tillväxten och det finns även en ökad risk för att tallarna blir angripna av andra skadedjur.