Laddar

Sämre lärartäthet på fritidshem i länet

Så ser det ut i Nybro.

delningar

Det går enligt Lärarförbundet fler elever än någonsin på landets fritidshem. Antalet elever per lärare ökat kraftigt på fritidshemmen i Kalmar län – samtidigt har länet landets minsta elevgrupper.

Under de senaste åren har Lärarförbundet generellt sett en kraftigt försämring i lärartäthet på fritidshemmen i nästan hela landet. År 2012 gick det 37 elever per heltidsanställd behörig lärare i fritidshemmen i riket som helhet, år 2017 var den siffran uppe i 54.

Även i Kalmar län har lärartätheten försämrats på fem års sikt. År 2012 hade fritidshemmen i länet 27 elever per heltidsanställd behörig lärare, jämfört med 37 i dag.

– Bristen på utbildade lärare i fritidshemmen gör det svårt att bedriva undervisning utifrån läroplanens intentioner och fritidshemmen har dessutom aldrig haft så många inskrivna elever som i dag. Ändå lyser satsningarna med sin frånvaro. Vi är nu mitt uppe i en avtalsrörelse, lärararbetsgivarna har nu chansen att ändra på det, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Antal elever per heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen i Nybro kommun var under 2017 32,2 elever. Det är en ökning med 4,4 jämfört med året innan.