Saknaden av bostäder stor – så ser det ut i Nybro

. - Foto: Faton Pasho

Läget på bostadsmarknaden är fortsatt ansträngt.

delningar

Varje år besvarar Sveriges kommuner en enkät från Boverket där de ger sina bedömningar i olika frågor gällande bostadsmarknaden. I 2019 års bostadsmarknadsenkät anger 240 av landets 290 kommuner att det råder underskott på bostäder på den lokala bostadsmarknaden.

Förra året uppgav en rekordstor andel av Sveriges kommuner att det fanns ett underskott på bostäder, i år är det något fler som uppger att de har en bostadsmarknad i balans.

Totalt 46 kommuner uppger att bostadsmarknaden är i balans. Det är främst små kommuner som rapporterar balans på bostadsmarknaden.

Kommunerna i storstadsregionerna och större högskolekommuner uppger alla underskott på bostäder. Många kommuner påpekar att det finns ett behov av större lägenheter, framför allt större hyresrätter.

Höga produktionskostnader är det främsta hindret för ett ökat bostadsbyggande, det uppger kommunerna i Boverkets enkät. Flera kommuner anger också att bostadsbyggandet begränsas av att det är svårt för privatpersoner att få lån eller att lånevillkoren är för hårda.

I Nybro kommun bedöms bostadsmarknadsläget i obalans förutom när det kommer till landsbygden. Där har Nybro kommun angett att bostadsmarknaden är i balans.

Ungdomar, nyanlända, studenter och äldre har det svårast att få tag i en bostad i dag. Problemet har funnits i flera år och trots ett ökat bostadsbyggande så räcker det inte till.

Antalet kommuner som bedömer underskott på särskilda boendeformer för äldre har ökat med elva kommuner sedan förra året. Åldersgruppen 80 år och äldre ökar och en planering för särskilda boenden för äldre sker i kommunerna. Trots detta är det cirka en tredjedel av kommunerna som bedömer att behovet inte kommer att vara täckt om fem år.

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar