Laddar

Så ska nämndens ekonomi räddas

Måste minska kostnaderna.

delningar

Administratörer istället för socialsekreterare. Det är Nybro kommuns lösning för att rädda individ- och familjenämndens ekonomi. Förslaget har nu godkänts av kommunstyrelsen.

Individ- och familjenämndens åtgärdsprogram som nu godkänts av Kommunstyrelsen har beräknats sänka kostnaderna med 7,8 miljoner kronor 2017 och 11 miljoner kronor 2018.

Anställda administratörer istället för socialsekreterare beräknas minska lönekostnaderna med cirka 100 000 kronor per år och tjänst. Och redan i år har två administratörer anställts.

Ett av de andra förslagen för att minska kostnaderna är att sälja gruppboendet Morgonstigen, något som väntas spara 1,8 miljoner kronor per år. Men eftersom att behovet är osäkert ska frågan upp igen efter årskiftet.

Relaterade artiklar