Laddar

”Personlig assistans ska utvecklas – inte avvecklas”

Landstingspolitikern talade under manifestationen för att rädda LSS.

delningar

Under söndagen hölls det en manifestation för att rädda LSS:en i stora delar av Sverige, även i KalmarRiksdagskandidaten och Kristdemokraten Jimmy Loord deltog i manifestationen för att stoppa neddragningarna inom LSS.

– Det som innan varit självklart i vårt välfärdssamhälle inte längre tycks vara det, menar Jimmy Loord i ett pressmeddelande.

– Är det självklart att få hjälp att andas om halsen proppar igen? Är det självklart att få hjälp att äta om man inte klarar det själv? Självklart borde svaret vara ja, men det är inte så idag.

Loord menar att sedan regeringen gett Försäkringskassan sitt första uppdrag att vända kostnadsutvecklingen inom personlig assistans så har två personer om dagen blivit av med hjälpen.

– Människors liv slås sönder och det man trodde var självklart i vårt välfärdssamhälle är tyvärr inte längre det, säger Jimmy Loord och fortsätter.

– För Kristdemokraterna är detta en otroligt viktig fråga och vi driver starkt på om en lagändring för att säkra dessa utsatta individers rätt till hjälp.

Enligt Jimmy Loord har regeringen tillsatt en pågående utredning med direktiv, vilket han citerar ur:

”Med hänsyn till kraftiga kostnadsökningar inom assistansersättningen behöver även ytterligare besparingar göras”.

– Det är tydligt att det inte bara handlar om lagtolkningar utan också om pengar. Kristdemokraterna är det enda parti som på riktigt avsatt 3 miljarder mer än regeringen för att säkra rätten till assistans. Rätten till värdighet. Rätten till liv, avslutar Loord

Relaterade artiklar