Laddar

Partiet satsar på nära och tillgänglig vård

Presenterade fem förslag för en nära och tillgänglig vård i Nybro.

delningar

Under onsdagen sammankallade Centerpartiets landstingsråd Christer Jonsson tillsammans med Eva-Kristina Berg, ledamot i landstingsfullmäktige och Karin Helmersson, kandidat till landstingsfullmäktige till en presskonferens.

Där presenterade trion fem förslag för en nära och tillgänglig vård i Nybro. 

– Vi gjorde en opinionsmätning som visade att över 80 procent ville ha kortare tider i primärvården, säger Karin Helmersson och fortsätter.

– Därför kände vi att vi måste få vården närmare folket och bli mer tillgänglig. Med våra fem förslag vill vi förbättra och få vården närmare Nybroborna.

De fem förslagen partiet presenterade handlar bland annat om att få fler läkare att arbeta i primärvården, att fler invånare ska få en fast läkare samt flytta ut vården från sjukhusen.

– Idag måste var tredje Nybrobo träffa en ny läkare vid varje besök på hälsocentralen. En fast läkarkontakt skulle öka patientsäkerheten och tryggheten, säger Christer Jonsson.

Hur ska ni göra för att flytta ut vården från sjukhusen? – Ett av alternativen är att lära sig av Norrland och deras ”digitala vård”. Där kan man till exempel koppla upp sig över en skärm och få konsultation samt råd, säger Christer och fortsätter.

– Med digital kommunikation kan vi öka den medicinska närvaro på våra orter där man idag saknar sjukhus.

Hur ser budgeten ut för den här satsningen? – Landstinget har idag grundtekniken så det behövs inga större satsningar rent ekonomiskt. Det här skulle göra det mer effektivare och våra patienter skulle slippa få köra eller åka den långa sträckan som är i dag, avslutar han.

I faktarutan nedan ser ni samtliga fem förslag från Centerpartiet. 

Centerpartiets fem förslag för nära och tillgänglig vård i Nybro:

Stimulera skapandet av flera filialmottagningar på mindre orter. Goda exempel är Alsterbro och Vissefjärda.

Fler läkare ska arbeta i primärvården och mer av vården ska flyttas ut från sjukhusen.

Fler invånare ska få en fast läkare och att det ska vara möjligt i hela regionen.

Det ska finnas en valfrihet för dig att välja privat eller offentligt driven vård. Ett ökat utbud förbättrar kvalitet och ökar tillgängligheten.

Utveckla vårdval för barn och ungdomspsykiatrin så att den kan bli mer nära.