Laddar

Olaglig skylt på riksväg 25: ”Ser väldigt illa ut”

Kommunens bygglov från 2013 har avslagits.

delningar

Skyltanordningen på riksväg 25 i västergående riktning mot Nybro är enligt länsstyrelsen olaglig. I slutet på förra veckan avslog man Nybro kommuns ansökan om bygglov från 2013.

Den tre meter höga och fyra meter breda skylten fick godkänt bygglov av Myndighetsnämnden i Nybro kommun i början på september 2013. Beslutet överklagades av Trafikverket och fyra år senare har även länsstyrelsen i Kalmar län sagt sitt.

– Länsstyrelsen finner sammantaget att skylten blir ett distraktionsmoment för vägtrafikanterna i en trafiksituation som, med hänsyn till omständigheterna, får anses komplicerad samt inrymma relativt höga hastigheter, skriver myndigheten i sitt beslut och fortsätter.

– Åtgärden är därmed olämplig med hänsyn till risken för trafikolyckor och fara för människors hälsa och säkerhet. Det saknas därmed förutsättningar för att bevilja bygglov för åtgärden. Det överklagande beslutet ska därmed upphävas och ansökan om bygglov avslås.

Enligt Sara Lundgren, samhällsplanerare och bygglovssamordnare på Trafikverket är skylten i och med beslutet olaglig.

– Den är olaglig eftersom det inte finns något bygglov på den. Kommunen tog en risk när man byggde den innan man hade ett godkänt bygglov, säger hon och fortsätter.

– Skylten måste bort annars ser det väldigt illa ut om kommunen skulle välja att ha kvar skylten som ett svartbygge.

Nybro kommun kan överklaga länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen.

Relaterade artiklar