Laddar

Ökad omsättning för Nybroföretaget

Delårsrapporten släppt.

delningar

Kährs Group presenterade under måndagen sin delårsrapport för januari-september 2017. Där framgår det att företaget har en stabil försäljningstillväxt och att de har ett förbättrat rörelseresultat det tredje kvartalet.

Nettoomsättningen uppgick till 729 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 3 procent jämfört med samma period förra året. Enligt rapporten är den organiska försäljningstillväxten på 3 procent.

– Kährs Group visade på en fortsatt stabil försäljningstillväxt under det tredje kvartalet 2017, vilken uppgick till 3 procent. Starkast försäljningstillväxt uppvisade segmentet för plastgolv följt av segment Nordics, medan Other Markets utvecklades sämre än föregående år. Operationell EBITA för koncernen ökade med 7 procent i kvartalet till 63 miljoner kronor, motsvarande en marginal på 8,6 procent, säger Christer Persson som är koncernchef i ett pressmeddelande.

Koncernens resultat för kvartalet uppgick till -20 miljoner kronor och resultatet per aktie uppgick till -662 kronor. Rörelseresultatet minskade med 66 miljoner under det tredje kvartalet och uppgick till -16 miljoner kronor.

Enligt Kährs Group kan minskningen förklaras av jämförelsestörande poster på 78 miljoner kronor i kvartalet som i huvudsak var relaterade till en reservation av tullkostnader i USA på 50 miljoner kronor, samt förändringar i produktionsstrukturen i Finland på 13 miljoner kronor.

– Vi fortsätter fokusera på att öka andelen premiumförsäljning i vår affär. Genom att aktivt driva design och innovation kommer Kährs att ytterligare stärka sin position som marknadsledare på flera av våra huvudmarknader, säger Christer Persson.

 

Relaterade artiklar