Laddar

Nybroföretag måste åtgärda brister

Myndighet inspekterade företaget.

delningar

Det är Arbetsmiljöverket som har genomfört en inspektion av ett företag i Nybro kommun. Under inspektionen noterades ett antal brister som företaget nu måste åtgärda.

Det handlar om att komplettera arbetsmiljöplanen och se till att de arbetstagare som fått tilldelade arbetsuppgifter som omfattar arbetsmiljö får de kunskaper och befogenheter som krävs, samt återmontera delar av en ställning på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöverket vill ha svar från Nybroföretaget senast den 23 februari i år.

Relaterade artiklar