Laddar

Nybro kommun med i ett unikt samarbete

De går samman i ett gemensamt utvecklingsprojekt.

delningar

En av fem kommuner i hela landet, där Nybro är en utav dessa. Nybro kommun har tillsammans med Svenskt Näringsliv ingått ett unikt samarbete där parterna ska arbeta mer intensivt med företagsfrågor.

– Vi har kört igång ett utvecklingsprogram med ett extremt begränsat antal kommuner, närmare bestämt fem stycken i hela landet. Tillsammans ska vi jobba lite mer intensivt med företagsfrågor, säger Christer Östlund från Svenskt Näringsliv. 

Tillsammans med Ale, Hofors, Alingsås och Östhammar ska Nybro kommun samarbeta med Svenskt Näringsliv och utbyta erfarenheter. Arbetet kommer att bli starten på ett långsiktigt arbetet och inledningsvis pågå under 2018.

– Varför vi gör detta är för att vi vill på alla sätt vara med, stötta och hjälpa kommunerna. Vi har jobbat själva under ganska många år med det lokala näringslivet så nu satsar vi på ett unikt samarbetet tillsammans med kommunerna, säger Christer och fortsätter.

 

– När vi bestämde oss för att starta det här programmet, ville vi se vilka kommuner som kunde vara aktuella för det här projektet, vilka kommuner som själva ville vara med. Varför det blev just Nybro var för att kommunen själva anmälde ett intresse till projektet.

Programmet som kommer pågå under 2018 kommer innehålla erfarenhetsutbyte med andra kommuner i Sverige, workshops tillsammans med företagen i kommunen för att sortera fram vilka frågor som kommunen bör prioritera för ett bättre företagsklimat, berättar Christer.

– Det känns spännande och jättekul att komma igång med det här. Det är första gången vi kör det här så det blir lite av ett pilotprojekt. Faller det väl ut så kan vi jobba med flera kommuner framöver, avslutar han.

 

 

 

 

Relaterade artiklar