Laddar

Nybro bäst på klädåtervinning

Nybroborna är bäst på kläd- och textilinsamling.

delningar

Nybroborna är bäst på att samla in kläder och textiler till återvinning. Av KSSR:s sju återvinningscentraler placerar sig Nybro i topp med över 14 ton insamlat material. En ökning med hela 25 procent jämfört med året innan. Totalt samlades det in ungefär 85 ton kläder och textilier.

– Vår personal jobbar hela tiden aktivt för att kunderna hellre ska lämna kläder och textilier till återvinning, istället för till förbränning. Att återvinna är ett av huvuddragen i EU:s avfallstrappa som vi alltid har för ögonen när vi jobbar, säger Mikael Ling, ansvarig arbetsledare för KSRR:s återvinningscentraler i ett pressmeddelande.

De insamlade kläderna och textilierna säljs eller skickas som bistånd till i Afrika och Östeuropa. Trasiga och obrukbara kläder återvinns och används till exempel som stoppningsmaterial i bilstolar och till isolering i vitvaror.