Laddar

Nya kraftvärmeverket sätts i drift – ska producera fjärrvärme i slutet av veckan

Om allt går enligt planerna ska det nya kraftvärmeverket i Nybro börja producera fjärrvärme innan veckoslutet. "Tanken är att vara i gång till slutet av veckan och det ser lovande ut", säger Nybro Energis produktionschef Niklas Lindvall.

delningar

Det nya kraftvärmeverket är en investering på totalt 480 miljoner kronor och tanken är att det ska ersätta fjärrvärmeproduktionen som man i dag har hos Kährs.

– Fjärrvärmen som vi producerar hos Kährs ska vi köra parallellt med det nya kraftvärmeverket tills vi märker att vi har en stabil drift, säger Niklas LindvallproduktionschefNybro Energi.

Det nya kraftvärmeverket ska stå för 70 procent av värmebehovet i Nybro stad och dessutom kommer det att kunna dubblera dagens elproduktion.

– På sikt ska vi skrota de två äldsta pannorna vi har i drift i dag, plus att vi kommer sänka driftskostnaderna, säger Niklas Lindvall.

När kommer produktionen vara i gång? – Tanken är att vara i gång till slutet av den här veckan och det ser lovande ut.

Fjärrvärme

För att värma upp vattnet till en tillräckligt hög temperatur används olika bränslen. Oftast används energi som annars skulle gå förlorad, som till exempel rester från skogsavverkning, avfall eller spillvärme från industrin. Idag kommer merparten av fjärrvärmen från förnybar och återvunnen energi.

Fjärrvärmen kommer till fastigheten i form av vatten som värmts upp i ett centralt värmeverk. Det heta vattnet transporteras i ett system av välisolerade rör under högt tryck. Vattnet är mellan 70 och 120 grader varmt, beroende på årstid och väder, och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp husets element och varmvattnet i kranarna.

Källa: www.svenskfjarrvarme.se

Relaterade artiklar