Laddar

Nu ska Pukebergs Glasbruk saneras – får 58 miljoner

Nu kan man börja planera Pukeberg – för de nästkommande två åren ska området runt glasbruket saneras. Detta efter att Naturvårdsverket bidrar med 58 miljoner kronor. "Det är oerhört positivt att vi fått beskedet nu", säger kommunalrådet.

delningar

Området kring Pukebergs Glasbruk beskrivs på naturvårdsverkets hemsida som en av de värst förorenade områdena i länet. Samtidigt ger de glädjande besked: Området kommer att saneras och man bidrar med 58 miljoner kronor till Nybro kommun för att genomföra saneringen.

– Föroreningarna finns ytligt i marken och det är bra att man nu tar bort de giftiga ämnena så att människor inte exponeras för föroreningarna via jorden. De giftiga ämnena sprids även till omgivningen och det behövs insatser nu för att minska risken för skador i miljön både på kort och längre sikt, säger John Lotoft, handläggare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

I över 150 år drev man glasindustri i området. Detta har medfört att flera giftiga ämnen spridit sig ut över marken runt glasbruket. Framförallt är det arsenik och bly som är problemet men man har även funnit spår av barium, kadmium och PAH:er. Nu ska detta bort och stora mängder jordmassor skall schaktas bort under 2016 och 2017.

– Det är oerhört positivt att vi fått det här beskedet nu. Vi har länge känt att så länge vi inte får något besked kan vi inte göra något med Pukeberg när det kommer till byggnationer exempelvis, säger kommunalrådet Christina Davidson (C), och fortsätter.

– Nu kan vi faktiskt börja planera Pukeberg och hur vi ska utveckla området. Det underlättar ju också för fastighetsägaren. Det här är också jättepositivt med tanke på det vi försöker göra för högskolan.

Saneringen kommer att äga rum i två etapper. Den första under 2016 innebär saneringen av marken runt om klockmagasinet, hantverkshuset och Linneuniversitetets lokaler. Man kommer även sanera området kring brukskontoret och Pukebergs gamla förskola. Detta till en kostnad av 19 957 500 kronor.

I den andra etappen kommer man under 2017 kommer man till en kostnad av 33 684 000 kronor att sanera marken bakom hyttan samt området runt designarkivet, glasshopen och Café hos oss.

– Det blir givetvis en utdragen process men samtidigt ska det i och med detta inte påverka verksamheterna som finns i Pukeberg idag. Nu kommer de kunna fungera hyfsat bra i alla fall, säger Davidson.