Laddar

Nu är Nybros framtidsinriktning klar

Visionen presenterades under kommunstyrelsemötet.

delningar

För snart åtta år sedan fattade kommunen beslut om vilken vision Nybro kommun skulle ha de kommande åren. Då beslutade man bland annat att man skulle sträva efter att ha 25 000 invånare år 2030. 

Sedan en tid tillbaka har arbetet med att plocka fram en ny vision för kommunen varit igång. På måndagens kommunstyrelsemöte presenterades den nya visionen för politikerna i kommunen.

– I Nybro kommun vill vi förstärka den drivkraft, framåtanda och stolthet vi har. För att hela kommunen ska göra det tillsammans har en ny vision tagits fram. Visionen ger en viktig gemensam riktning i vårt arbete att bygga broar till framtidens större Nybro, skriver kommunen på sin hemsida och fortsätter.

– Nybro kommun växer när människor känner trygghet och får möjlighet till framgång. I ett större Nybro med flera invånare frodas företagande, föreningsliv och samhällsengagemang där fler är delaktiga.

Den nya visionen omfattar hela Nybro kommun, både tätort och landsbygd. Även invånare som medarbetare eller företagare har en viktig roll för att visionen ska kunna nås.

– I ett större Nybro vågar människor vara nyfikna, nytänkande och generösa. Med en gemenskap djupt rotad i bygdens historia, tradition och natur har vi styrkan och stoltheten att bjuda in världen runt oss, skriver kommunen och fortsätter.

– Dialoger med medborgare och personal har varit en viktig grund i arbetet med att ta fram visionen, likaså en parlamentarisk beredning.

 

Relaterade artiklar