Nämndeman: "Den tärande delen har vuxit ifrån den bärande"

Robin Broman (SD) - Foto: Faton Pasho

Politiker vill se en förbättring för personal och omsorgstagare i kommunen.

delningar

I inledningen av maj ställde sig politikerna i omsorgsnämnden bakom beslutet om en tvåprocentig besparing i nämnden, något som Sverigedemokraternas Robin Broman och Johnny Svedin var emot.

– Det är givetvis mycket saker som är bra i omsorgen i Nybro kommun men jag tänker att det finns ett behov av förbättring för vår personal och för omsorgstagare i kommunen, säger Robin Broman (SD) och fortsätter.

– Som nämndeman i omsorgsnämnden är det med vemod jag tagit in det faktum att hela kommunen står inför ett stort sparkrav. Jag önskar förstås att omsorgsnämnden skulle fråntas detta sparkrav vilket dessvärre inte i praktiken är möjligt. Som den näst största nämnden i kommunen skulle det slå oproportionerligt hårt mot övriga områden. Det är helt enkelt så att den tärande delen har vuxit ifrån den bärande.

För en vecka sedan ville politikerna Johnny Svedin och Robin Broman spara på den administrativa enheten och flytta fokus från socionomer till sjuksköterskor.

– Socionomfrågan som lyftes fick onödigt stort fokus och behöver en förklaring. Det som egentligen är huvudpoängen är de allt mer växande administrativa arbetsuppgifterna. Jag med fler som i grund och botten är emot de som en bekant uttryckte det "den administrativa kolossen". Sjukvård ska vara decentraliserad vare sig det gäller kommunalt eller statligt. Decentralisering innebär i korthet att beslutsfattande ska ske så nära den berörda individen som möjligt, motsatts till centralisering eller toppstyrd, säger Broman och fortsätter.

– En socionom kan givetvis vara enorm duktig som chef. Dock vill jag ändå i all välvilja hävda att det ligger i sakens natur att den som bäst kan utföra det dagliga arbetet i praktiken också har bäst förutsättningar att leda, styra och stötta personalen på bästa sätt. Sjuksköterskan har här en mer naturlig roll. Detta ger en för chefen ökad insyn i arbetet och ett naturligt bollplank och stöd för sin personal även i somatiska frågor. Socionomers kunskap ska inte på något sett förringas. Jag tänker mig socionomer som biståndshandläggare, socialsekreterare, kuratorer eller konsulter. 

Politikern vill nyttja undersköterskors kompetens mer även i vårdtekniska uppgifter så som venprovtagning, benlindning och blodtrycksmätning.

– Detta skulle underlätta för sjuksköterskan och stärka arbetsglädjen för undersköterskor. Vårdbiträdet som är en fantastisk resurs, lyft dem och använd dem. Behöver man långa utbildningar för att hjälpa en medmänniska med ett toalettbesök, duscha eller äta?, säger han och fortsätter.

– Som jag ser det idag finns inget utrymme för sparkrav annat än i administrationen och strukturen med arbetsfördelning. Sammantaget tänker jag att rätt resursfördelning är en ekonomisk vinst i alla led, och framförallt bättre vård. I klarspråk önskar jag mindre kontorspersonal och mer personal i fält. Omsorgspersonal som jobbar på golvet i patientnära sammanhang är de viktigaste byggstenarna för en fungerande vård. Deras hälsa är en förutsättning för ett gott utfört arbete, alltså en god vård. 

Broman vill även fasa ut planeringsfunktionen Intraphone.

– För några månader sedan gjordes en utvärdering som skulle visa hur den sedan 2015 införda planeringsfunktionen upplevs. Där frågade man via ett formulär planerarna samt cheferna vad de tycker. Resultatet var spretigt men mest beklagansvärt var att de direkt berörda inte fick svara på formuläret, det vill säga omsorgstagare och omsorgspersonal, säger han och avslutar.

– Med detta sagt och med den information jag fått från de direkt berörda hoppas jag att planeringsfunktionen Intraphone fasas ut. Låt oss ta bort den innan vi tar knäcken på personalen. Jag välkomnar halveringen av planeringstjänster. Jag önskar att personalen återges möjligheten att styra sig själva mer fritt med planering och den otroligt viktiga kontinuiteten mellan personal och omsorgstagare. Att de får den frihet de behöver för att utföra ett bra jobb. Faktum är att yrket är sådant till karaktären att det fungerar bäst under frihetens ansvar. 

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar