Laddar

Miljösatsning i Målerås

Föreningen Glasbyn Målerås har med olika stöd bytt ut en av två oljepannor mot bergvärme i Folkets hus.

delningar

Miljösatsningen medför dessutom lägre driftskostnader för föreningen, som både har affär och lägenheter i fastigheten.

Investeringen har kunnat genomföras tack vara bidrag från E.ON:s miljöfond, Målerås Mekaniska AB och Målerås Glasbruk AB. Effektiviteten har förbättrats med cirka 70 provcent till förmån för både ekonomi och miljö.

Själva Folkets hus-byggnaden är en sammansättning av två fastigheter med olika system för uppvärmning. I lägenhetsdelen har oljepannan byts ut mot bergvärme. Tanken är att den andra oljepannan till affärsdelen ska bytas ut till sommaren.

– Nu väntar vi bara på att Boverket ska ta ett positivt beslut i juni. Då får vi en effektiv anläggning med låga driftskostnader utan olja, säger föreningens kassör Owe Magnusson.

Föreningen har redan erhållit bidrag från Sparbanksstiftelsen Kronan, E.ON:s miljöfond och ett löfte om bidrag har lämnats av Nybro Kommun.