Laddar

Männen i Nybro dåliga på föräldrapenning

Männen i Nybro är dåliga på att utnyttja föräldrapenningen och placerar sig på en bottenplacering i länet.

delningar

Männen i Nybro är dåliga på att utnyttja föräldrapenningen. Det visar statistik från 2016, där männen i Nybro placerar sig under medelvärdet bland Sveriges samtliga kommuner.

Statistiken är baserad på hur många procent av föräldrapenningsdagarna som männen tar ut, i Nybro kommun landar männen på 24.2%. Vilket ger en placering på närmare två procent under medelvärdet bland Sveriges kommuner. Siffran är även den näst lägsta i Kalmar län, där bara Oskarshamns kommun har en lägre siffra.

Källa: Kolada