Laddar

LISTA: Här är yrkena där det är lättast att få jobb i Kalmar

Inom de här branscherna skriks det efter arbetskraft i Kalmar län.

delningar

Sverige och Kalmar län är fortfarande i högkonjuktur och Arbetsförmedlingen räknar med att det kommer tillkomma 1 600 nya jobb till länet under 2017 och 2018.

– Vi ser en ökad sysselsättning, men däremot ser vi att företag har svårt att hitta rätt kompetents till jobben. Ytterligare en utmaning blir att få ut nyanlända på arbetsmarknaden, säger Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Hon märker av trenden att utbildning blir allt viktigare och de som saknar gymnasieutbildning har svårt att komma in i arbete.

– Människor med utsatt ställning på arbetsmarknaden, det vill säga till exempel nyanlända och funktionsnedsatta, har allt svårare att få jobb, och är inskrivna hos oss mycket längre än andra. Även de som inte gått ut gymnasiet har det tuffare. Sedan finns det utrikesfödda som har bra utbildningar, men som har svårigheter att komma ut i arbete. Där har vi stora utmaningar framför oss.

Bland yrkena som det råder brist på personal i länet återfinns bland annat kockar, golvläggare, ingenjörer, mekaniker och lastbilschaufförer.

– Det är i den privata sektorn. I den offentliga sektorn är det framför allt inom vårdyrkena och inom skolan som vi ser de stora bristerna, säger Hashani.

Där skriks det efter lärare, läkare, undersköterskor, sjuksköterskor och tandläkare.

– Bland jobben där vi ser ett överskott av arbetskraft, det vill säga där det är många som söker, hittar vi arbeten där utbildning inte är ett lika hårt krav.

Däribland hittar vi frisörer, vaktmästare, kontorsreceptionister och restaurang- och köksbiträden.

Tio bristyrken inom privat sektor i Kalmar län: 1. Kockar. 2. Golvläggare. 3. Elektriker. 4. Systemadministratörer. 5. Mjukvaru- och systemutvecklare. 6. Civilingenjörer. ingenjörer, tekniker. 7. Arkitekter och lantmätare. 8. Mekaniker och Reparatörer. 9. Maskinställare. 10. Lastbilsförare.

Tio bristyrken inom offentlig sektor i Kalmar län: 1. Sjuksköterskor. 2. Läkare. 3. Undersköterskor. 4. Psykologer. 5. Barnmorskor. 6. Tandvårdsyrken. 7. Pedagogiska yrken på alla nivåer. 8. Biomedicinska analytiker. 9. Socialsekreterare. 10. Veterinärer.

Sju överskottsyrken i Kalmar län: 1. Frisör. 2. Kontorsreceptionister. 3. Vaktmästare. 4. Restaurang- och köksbiträden. 5. Reklamutdelare och tidningsdistributörer. 6. Handpaketerare. 7. Kontorsassistenter.

Relaterade artiklar