Laddar

Lång väntan för Nybros äldre

I Nybro kommun får äldre vänta på plats till äldreboendet längre än vad som är lagstadgat.

delningar

Var femte person som beviljas plats på särskilt boende får vänta i över tre månader på att få flytta in. Det visar en granskning som Dagens Samhälle har gjort. 

När kommunerna fattar beslut om plats på ett särskilt boende ska detta enligt lag verkställas direkt, men det gör det inte. Statistik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) visar att förra året fick knappt 5 000 äldre vänta i minst tre månader på att få den plats som kommunen beviljat dem. 

Andelen som väntar i 90 dagar eller mer har ökat de senaste åren, från 19 procent år 2014 till 22 procent förra året. I Nybro kommun får äldre vänta betydligt längre. 

I kommunen väntade hela 81 procent längre än 90 dagar på att få plats på äldreboende under 2016. Det är dock inte bara Nybro som har brist på platser på äldreboenden, hela 109 av landets 290 kommuner har brist på platser.

Omsorgsnämndens ordförande Bodil Johansson (C) är mån om problemet.

– Ja vi har en del som ligger över de 90 lagstadgade dagarna och det beror på väldigt skilda saker. I höstas stängde vi 8 platser i Fröjdekulla för att lokalen byggdes om till förskola, säger Bodil Johansson (C).

Varför tar det så lång tid för äldre att få sin plats?

– Det beror på en rad olika anledningar. I dag har äldre som erbjuds plats rätten till att tacka nej och det kan ibland medföra att väntetiderna blir längre. Dessutom ökar antalet äldre i samhället snabbare än vad man bygger äldreboenden och då blir det platsbrist på en del ställen, säger Bodil Johansson (C).

Vad ska ni göra för att lösa problemet?

– Vi tittar ständigt på fler äldreboende och trygghetsboenden i kommunen. Vi vet att antalet äldre personer kommer att öka i kommunen om några år, så vi försöker rusta oss för att tillgodose det behovet, avslutar Bodil Johansson.

Relaterade artiklar