Laddar

Landshövdingen utreder framtidens 112

Regeringen har tillsatt en utredning om alarmeringstjänstens framtid. Utredaren blir Stefan Carlsson, landshövding i Kalmar län.

delningar

Uppdraget för landshövdingen är att undersöka hur en samordnad alarmering med ensamrätt på att ta emot och behandla larm skulle kunna fungera.

Men dagens modell har brister, enligt regeringen. Till exempel finns det inte någon enskild part som har ”ett uttryckligt ansvar för att säkerhetsställa en samordnad och sammanhållen alarmering”.

Den 31 maj 2017 ska landshövdingen lämnar sitt förslag till regeringen.

Relaterade artiklar