Laddar

Kräver utredning av allvarlig händelse på Nybroföretag

Vill veta vad som låg bakom händelsen:

delningar

Det var tidigare i höstas som polisen anmälde en arbetsolycka till arbetsmiljöverket som inträffat på ett företag i Nybro kommun.

Olyckan bestod i att en arbetstagare fick sand i ögonen. Nu kräver arbetsmiljöverket att företaget utreder händelsen.

Arbetsgivaren är nu skyldig att utreda och vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att händelsen upprepas. Rapporten kräver Arbetsmiljöverket ska vara klar före 25 oktober 2017.

Av utredningen ska framgå vilka faktorer arbetsgivaren bedömer ligga bakom händelsen, vilka åtgärder som eventuellt vidtagits eller som planeras för att förhindra liknande händelser i framtiden

Relaterade artiklar