Laddar

Kraftig ökning av anmälda kränkningar på Nybros skolor

Sedan kravet från Skolinspektionen infördes har antalet anmälda kränkningar ökat på skolorna i Nybro kommun.

delningar

Antalet anmälda kränkningar ökar inom skolväsendet i Nybro kommun. Anledningen till ökningen beror på att skolorna har som krav att rapporterar in alla incidenter, stora som små.

– Vi fick kritik från skolinspektionen om att alla kränkningar måste redovisas. Förr löste man de små problemen i skolan utan att föra det vidare till oss men nu måste allt anmälas. Vi har sänkt toleransnivån och arbetar för att skolorna ska rapporterar in allt som sker, säger Karin Heideman (M), ordförande i lärande- och kulturnämnden. 

På högstadieskolorna i Nybro kommun har antalet anmälda kränkningar skjutit i höjden. Förra året anmäldes 17 fall av kränkningar, hittills i år har det inkommit 43 stycken.

– Vi är inte nöjda med det här, absolut inte. Vi kommer få jobba hårdare med värdegrunderna på skolorna för att göra eleverna mer upplysta om hur man beter sig mot varandra, säger förvaltningschef Yvonne Strandh, från lärande- och kulturförvaltningen. 

Förvaltningen märkte tidigt under året att siffrorna för antalet anmälda kränkningar ökade konstant och satte in resurser för att förebygga det.

– Vi märkte tidigt att det inkom fler kränkningar och satte in en insats. På Paradisskolan i Nybro har vi nu en trygghetspedagog som hjälper eleverna med just det här, säger Karin Heideman.

– Dock kan vi i nuläget inte bedöma om det sker fler kräkningar nu eller om det är fler som anmäler. Vad det beror på är vi osäkra på och kommer titta närmare på det. Det intressanta är om det är återkommande elever som finns i statistiken eller om det hela tiden kommer nya, avslutar Yvonne Strandh.

 

Relaterade artiklar