Laddar

Kraftig minskning av arbetslösa ungdomar

Jobbtillväxten gynnar unga.

delningar

Jämfört med för sex år sedan har antalet arbetslösa ungdomar i Kalmar län halverats. Det visar ny statistik från Arbetsförmedlingen.

– De senaste årens jobbtillväxt har framför allt gått till ungdomar som slutfört sina gymnasiestudier.  För de som inte fullföljt sin gymnasieutbildning är det fortsatt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och därför är en avslutad gymnasieutbildning så viktig, säger arbetsmarknadsanalytiker Sandra Offesson, i ett pressmeddelande.

I oktober var cirka 10,5 procent av ungdomarna i åldern 18-24 år inskrivna som arbetslösa, en halvering jämför med hur det såg ut 2012.

Totalt sett är 7,7 procent av invånarna i länet arbetslösa, vilket motsvarar drygt 8 800 personer.

Relaterade artiklar