Laddar

Kommunen: "Beslutet strider inte mot de grunder som anges i kommunallagen"

Nybro kommun svarar på överklagandet i Förvaltningsrätten: "Att redan nu få möjlighet att testa detta på Liljas Arena är en bra möjlighet för Nybro kommun som anläggningsägare."

delningar

I förra veckan kunde 24Nybro berätta att en kommunbo valt att överklaga kommunens beslut om att Nybro Vikings ska få ett bidrag med 60 000 kronor för att hyra en stor TV till ishallen till Förvaltningsrätten i Växjö.

Nu har kommunen agerat i frågan och skickat en skrivelse till Förvaltningsrätten i Växjö.

– Liljas Arena är en kommunal anläggning. De föreningar som är hyresgäster där har idag tilldelade ytor för reklam i anläggningen efter godkännande av anläggningsägaren, skriver kommunen och fortsätter.

– Intäkter genom försäljning av sponsring är idag en av de viktigaste inkomstkällorna för föreningslivet. Nybro kommun bör ge föreningslivet bra förutsättningar för detta på de kommunala anläggningarna.

Kommunen lyfter fram de positiva aspekterna med en stormbilds-tv i Liljas Arena.

– Att få möjlighet att utveckla anläggningen med mediautrustning är bra för hyresgäster och verksamheten. Reklam behöver då inte plockas upp och ner vid olika evenemang eller om företag inte ska vara med längre eller inte finns längre. Så kallad mediareklam tar mer och mer över den fasta reklam som idag finns i anläggningar runt om i landet, skriver kommunen och fortsätter.

– Mediautrustningen kan förutom visning av reklam användas till att visa resultat med mera, vid evenemang och tävlingar som anordnas på anläggningen.

Kommunen menar vidare att arrangemangen kring ishockeymatcher kräver stora insatser.

– Ishockeymatcher i division 1 är stora arrangemang som varje gång kräver stora insatser av den ideella föreningen. Att kommunen är med och bidrar till att arrangemangen ska bli så bra som möjligt borde ses som självklart, skriver kommunen och forsätter.

– Sport- och fritidsenheten på Nybro kommun har påbörjat arbetet med att se över mediautrustningen i de kommunala anläggningarna där det genomförs föreningsaktiviteter med publik.

En förutsättning för att medieutrustningen ska kunna installeras i de kommunala anläggningarna är att föreningarna hjälper till, då kommunen saknar resurser och kompetens att driva dessa.

– Att redan nu få möjlighet att testa detta på Liljas Arena är en bra möjlighet för Nybro kommun som anläggningsägare innan köp av utrustning. Att samtidigt få pröva det ihop med en förening som tar ansvar för utrustningen är en fördel, då detta kräver speciell kompetens och resurser inom data som kommunen inte har idag.

Beslutet ska enligt Nybro kommun inte strida mot de grunder som anges i kommunallagen och vill därför att överklagandet i Förvaltningsrätten avslås.

– Nybro kommun anser inte att överklagat beslut på något sätt strider mot de grunder som anges i kommunallagen. Beslutet innebär inte någon negativ särbehandling, skriver kommunen och avslutar.

Nybro kommun anser utifrån detta att överklagandet ska avslås av förvaltningsrätten.

Relaterade artiklar