Laddar

Kommunen arbetar aktivt med krisberedskap

Räddningschefen: "När det gäller civilt försvar och totalförsvar håller arbetet på att planeras i kommunen".

delningar

För någon månad sedan arrangerades krisberedskapsveckan runt om i länet. Några som valde att inte engagera sig fullt ut var Nybro kommun, vilket fick en kommunbo att ställa sig frågande.

– Undertecknad har tidigare ställt frågor till Nybro kommun angående behovet av en beredskap, strategi och framförhållning ifall det värsta skulle hända, skriver kommunbon och fortsätter.

– Nu säger MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap att kommunerna kan bli skyldiga att ta huvudansvaret för krisberedskap. Så jag undrar varför Nybro kommun inte deltar i krisberedskapsveckan och vill måna om sina kommuninvånare?

Räddningschefen Magnus Lindahl förklarar i ett svar varför Nybro kommun inte aktivt deltog i krisberedskapsveckan.

– Deltagandet i årets krisberedskapsvecka var mindre än förra året på grund av att vi hade personal som var föräldralediga, skriver han och fortsätter.

– Kommunen har i allra högsta grad beredskap för om det oönskade skulle inträffa. Kommunen har gjort om sin krisorganisation och arbetar med att utveckla den hela tiden. Jag kan meddela att det arbetas väldigt mycket i kommunen med krisberedskap, samt att vi alltid försöker hålla så god beredskap för att lindra påverkan för kommuninvånarna och kommunen vid en oönskad händelse.

Om regeringen skulle bestämma att kommunerna tar över krisberedskapen är Nybro kommun, enligt räddningschefen, redo för uppdraget.

– När det gäller civilt försvar och totalförsvar håller arbetet på att planeras i kommunen. Det är inte fullständigt klart från centralt håll alltså regeringen vad som kommer att krävas av kommunerna i detta arbete. Klart är dock att kommunerna kommer att börja återuppbygga det civila försvaret, avslutar han.

Relaterade artiklar