Laddar

Kommunalt bolag krävs på åtgärder

Behöver se över risker med sin verksamhet.

delningar

Myndighetsnämnden i Nybro kommun har gjort en tillsyn av Nybro Värmecentral AB:s lokaler på Verktygsgatan i Nybro. Där fann inspektionen en del brister och risker med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt.

En av åtgärderna som det kommunala bolaget bör se över är hanteringen av farligt avfall. Dessutom kräver inspektionen att bolaget genomför en bullerutredning samt planerar åtgärder för att minska dammet från flisningen.

De flesta av bristerna väntas åtgärdas redan nu under vinterhalvåret.

 

Relaterade artiklar