Laddar

Ilskan mellan bilister och cyklister – så här lyder reglerna

Här är lagarna som gäller för dig som kör bil eller cyklar.

delningar

Många svenskar som befinner sig ute på vägarna blir mer eller mindre ofta uppretade på grund av andra trafikanter.

Framförallt är det bilister och cyklister som är irriterade på varandra, av olika anledningar. Åsikterna går isär gällande vem som ska väja för vem och det är lätt hänt att det flyger upp ett finger från någon av parterna.

Därför kan det vara bra med en uppfräschning av reglerna som gäller i trafiken när våren har kommit och fler cyklister delar vägarna med bilister.

Gällande rondeller, råder ofta mycket förvirring. För de allra flesta är det självklart att bilar måste stanna för fotgängare som ska passera ett övergångsställe, men med cyklister är det lite klurigare.

För att reda ut begreppen – på ett övergångsställe får cyklister passera, men bilförarna har ingen väjningsplikt mot dem.

År 2014 ändrades reglerna så att alla dåvarande cykelöverfarter bytte namn till cykelpassager. Begreppet cykelöverfart försvann dock inte, utan fick istället en ny betydelse. Den nya typen av cykelöverfart är ett slags övergångsställe för cyklister där bilförarna har väjningsplikt mot cyklister.

Cyklister har alltså väjningsplikt mot bilar när cyklisterna ska korsa övergångsställen och cykelpassager, men bilar har väjningsplikt gentemot cyklister när cyklisterna är ute på eller just ska färdas ut på en cykelöverfart.

Det finns dock ett undantag då bilisterna även ska släppa fram cyklisterna även på en cykelpassage – när bilisten ska ut från en rondell eller i samband med en sväng.

 

Cykelpassage eller cykelöverfart (M16). Foto: Transportstyrelsen.

Vägmarkeringen ser likadant ut för både cykelpassager och cykelöverfarter, men till skillnad från vid cykelpassager ska det finns fartdämpande åtgärder vid cykelöverfarter, till exempel en upphöjning där cykelöverfarten är samt en trafikskylt som visar att det är en cykelöverfart.

 

Trafikskylt för Cykelöverfart (B8). Bild: Transportstyrelsen.

Vid både obevakade cykelpassager, cykelöverfarter och övergångsställen ska bilförare dock alltid anpassa hastigheten, så att det inte uppstår fara för cyklande som är ute på cykelpassagen, enligt Transportstyrelsen.

Förenklat sett måste du som bilist alltså alltid sakta in för fotgängare och cyklister som är på väg att passera ett övergångsställe, en cykelöverfart eller cykelpassage.

Bilförare som ska korsa en cykelbana har också väjningsplikt mot alla som är på cykelbanan. Bilister ska alltså även stanna och släppa över cyklister och mopedister. Samma sak gäller omvänt för cyklister – en cyklist som kör ut från en cykelbana har väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen.

Du kan läsa mer om reglerna i Trafikförordningenriksdagens hemsida.

Relaterade artiklar