Laddar

Här är partiets satsningar om de vinner valet i Nybro

Centerpartiet går på offensiven – om man får fortsatt förtroende i kommunen.

delningar

Under onsdagen kallade Centerpartiet i Nybro kommun till presskonferens på Jutegården för att avslöja sina framtida satsningar för kommunen, om partiet skulle få fortsatt mandat efter valet 2018.

– Efter valet 2014 stod vi inför stora utmaningar. Det var stora övergripande frågor så som fastighetspaketet, en ekonomi som var sargad och vi stod inför tuffa besparingar, säger kommunalrådet Christina Davidson (C) och fortsätter.

– Tre år efter har vi återställt mycket av ekonomin och skött verksamheterna med god kvalité.

Centerpartiet har under den här mandatperioden bland annat stoppat fastighetspaketet, fått en ekonomi i balans och sänkt arvodet till politikerna.

– Vi fick igång Nybro utan något fastighetspaket. Vi sänkte arvoden till politikerna, vilket var ett utav de första besluten vi tog och sedan följde en rad tunga beslut efter varandra, säger Davidson.

– Vi har gjort otroligt många satsningar i landsbygden. Vi har till exempel öppnat nya förskolor i Flerohopp och Alsterbro. Påbörjat arbetet med en gång- och cykelväg i Alsterbro som kommunen betalar själva trots att det är Trafikverkets väg samt renoverat om tre nya lägenheter på orten, säger Lars-Gunnar Hellström (C). 

Centerpartiet är nöjda med de tre första åren men vill fortsätta satsa för att stärka Nybro kommuns attraktionskraft.

– Vi är nöjda med de tre första åren men är inte bekväma för det. Vi vill fortsätta att utveckla och styra den här kommunen, säger Christina Davidson (C) och fortsätter.

– Vi fick till exempel igång ombyggnationen av Kvarnbaken, något som Markus Lund (S) lovade redan 2006-2007 att de skulle göra. Vi har stått för bra satsningar i Svartbäcksmåla, vilket alla partier står bakom. Men som sagt så är vi inte nöjda där utan vill mer för den här kommunen.

Inför valet 2018 går nu Centerpartiet ut med sina framtida satsningar för kommunen.

– Vi står inför stora utmaningar framförallt i skola, vård och omsorg. Det är utmaningar som vi vill gripa tag om med glädje och energi, säger Christina och fortsätter.

– Vi vill även fortsätta att satsa på trygghetsfrågan, vilket enligt mig kommer bli en stor valfråga i kommunen och i övriga delar av landet. Där vill vi fortsätta samarbeta med polisen för att öka tryggheten hos samhällsborna, avslutar hon.

 

 

Här är Centerpartiets satsningar om de vinner valet: 

– Vård, skola och omsorg, trygghet, landsbygd, näringslivsklimatet och en fortsatt byggnation.

– Ökad grundbemanning inom omsorgen, nytt äldreboende och trygghetsboende.

– Flera platser inom förskola och skola.

– Flera synliga poliser, trygghetsvandringar och trygghetsskapande åtgärder.

– Fortsätta satsningarna i Svartbäcksmåla

– Fortsätta jobba för en etablering av ett nytt hotell

– Natur och kultur

Relaterade artiklar