Laddar

Fortsatt framåt för Nybros golvjätte

”Sammantaget har 2018 börjat tillfredsställande”..

delningar

I Kährs delårsrapport för januari-mars 2018 framgår det att nettoomsättningen uppgick till 833 miljoner kronor, vilket motsvarar e ökning på 7 procent jämfört med samma period förra året. Den organiska tillväxten var 6 procent.

Operationell EBITA minskade med 13 procent och uppgick till 60 miljoner kronor, vilket motsvar en rörelsemarginal på 7,2 procent. Minskningen förklaras av föregaget i huvudsak av en marknadsvärdering av valutaterminer som påverkade resultatet negativt med 11 miljoner kronor. Rörelseresultatet försämrades med 3 miljoner kronor under det första kvartalet och uppgick till 60 miljoner kronor, motsvarande 7,2 procent. Resultatet påverkades enligt företaget positivt av en högre nettoomsättning, lägre fasta kostnader och inga jämförelsestörande poster under kvartalet.

Sammanlagt uppgick koncernens resultat för kvartalet till 14 miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 453 kronor.

– Kährs Group hade en god försäljningstillväxt på 7 procent under kvartalet, framförallt drivet av god efterfrågan och bolagets starka position. Starkast utveckling uppvisade segmenten Nordics och Europe, medan försäljningen för Other Markets och Resilient Global minskade något under kvartalet. Negativ omvärdering av vår terminsportfölj belastar resultatet, operationell EBITA för koncernen minskade med 13 procent i kvartalet till 60 miljoner kronor, motsvarande en marginal på 7,2 procent. Sammantaget har 2018 börjat tillfredsställande, och jag ser med tillförsikt på resten av året. Genom fokus på design, kvalitet och innovation fortsätter vi stärka vår position och skapar mervärde för kunden, kommenterar koncernchefen Christer Persson delårsrapporten i ett pressmeddelande.

Relaterade artiklar