Försiktig budget presenterad av Alliansen: "Beror på statsmakten"

Alliansen presenterade sin övergångsbudget under fredagen. På bild ser ni Mildred Persson (M), Christina Davidson (C) och Lars-Gunnar Hellström (C). - Foto: Faton Pasho

Återhållsam budget men med forsatta investeringar.

delningar

Under fredagen presenterade alliansen i Nybro med Centerpartiet i spetsen en försiktig övergångsbudget för Nybro kommun för åren 2019 till 2021, allt beroende av regeringsbildningen på nationell nivå.

– Med tanke på allt ökande osäkerhet i prognosen för kommande år kan satsningar komma att revideras eller kompletteras under åren beroende på externa omständigheter, en sådan kan vara regeringsbildningen, den demografiska utvecklingen samt skatteintäkterna i Nybro kommun, säger kommunalråd Christina Davidson (C) och fortsätter.

– Vi har inga signaler på hur statsmakten kommer att fördela bidragen därför kommer vi vara tvungna att revidera övergångsbudgeten så fort vi har en regeringsbildning.

Efter en tid med svarta siffror för kommunen, där kommunkoncernen väntas göra ett positivt resultat på närmare 70 miljoner kronor i år blir det en stramare budget under de kommande tre åren.

– De ekonomiska prognoserna för 2019 till 2021 är dystra och kommer att innebära många svåra utmaningar. Vi har drygt en miljard kronor att göra bra och kvalitetsmässigt hög verksamhet för. Alla tar vi vårt ansvar och ställer kostnader mot värde och behov. Därför kraftsamlar vi de tillgängliga ekonomiska resurserna med fokus på barn, unga och äldres förutsättningar för ett tryggt och gott liv, säger Christina och fortsätter.

– Efter fyra goda ekonomiska år där vi har avsatt pengar till resultatutjämningsfonden kommer vi under dessa tre år få använda pengarna för att klara av verksamheten. Vi har alltid förespråkat god ekonomisk hushållning och kommer således att fortsätta göra det. Dock kommer vi att sänka vår procentdel i resultatdelen från två procent till en procents marginal.

Det innebär att Nybro kommun väntas göra positiva år även under de kommande tre åren, dock med mindre marginal än tidigare.

– Vi har blivit allt fler äldre och yngre i vårt samhälle samtidigt som vi är färre kommuninvånare som får betala för kakan. Dessutom kan vi inte vara säkra på vad det är för statsbidrag som kommer att betalas ut till oss innan vi vet hur regeringsbildningen ser ut, säger Christina och fortsätter.

– Våra verksamheter måste fortsätta bedrivas på samma sätt för att allt ska fungera. Det gör att marginalen i resultatdelen blir mindre.

En del av satsningarna som alliansen presenterar i budgeten för 2019 till 2021 är bland annat fler platser på Kvarnbacken, ökad bemanning på demensboende och en ökad ram för korttidsboendet i Alsterbro.

När det kommer till investeringarna i kommunen kommer det att satsas på bland annat att anlägga en ny varmvattenbassäng, renovera ridskolan, satsa i en ny konstgräsplan, förskole- och skolprojekt, nytt blåljushus, trygghets- och äldreboende samt bostadsbyggande.

– Ett nytt blåljushus är väl det som är nyheten. Vi har fått mycket anmärkningar på vår station. Här har vi försökt hitta lösning på problemet och tagit fram en förstudie, säger Lars-Gunnar Hellström (C) och fortsätter.

– Vi är i planeringstadiet fortfarande men tanken är att den ska innehålla både räddningstjänsten och polisen, där polisen väntas få en arrest i Nybro.

Har ni bestämt var den nya stationen ska ligga?

– Den kommer att vara placerad vid kraftvärmeverket, mittemot Advitum. Anledningen till att man har valt den platsen är för att det är snabbast utryckningstid där.

Vad kommer hela projektet att landa på ekonomiskt?

– Vi har inga exakta siffror just nu men det har pratats väldigt löst om ungefär 150 miljoner kronor, säger han.

För att alliansen ska lyckas med sin budget så väntas man lämna tre uppdrag till kommunstyrelsen.

– Vi kommer att ge i uppdrag till kommunstyrelsen att se över möjligheten att minska antalet sammanträden per år i kommunfullmäktige samt i styrelser och nämnder, säger Christina Davidson (C) och fortsätter.

– Vi kommer även ge i uppdrag att se över kommunens integrationsarbete i syfte att tillsammans skapa en helhet där alla nämnder och förvaltningar är en del av det samt ge lärarnämnden i uppdra att arbeta för att tillgodose barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar en trygg och aktiv skolgång i Nybro kommun.

– Vi har i dag ingen egen verksamhet där men innehar kompetensen. Istället för att bussa eleverna till Kalmar kommun vill vi nu tillgodose barnen en skolgång i Nybro kommun istället, säger Ola Håkansson (L).

På måndag väntas budgeten klubbas igenom i kommunstyrelsen för att under december månad komma upp i fullmäktige. Alliansen hoppas att budgeten får majoritet, något man själv saknar i kommunfullmäktige.

– Vi har önskat att samtala med Socialdemokraterna men det har varit stängda dörrar där. Vi får hoppas att vi får en majoritet i fullmäktige som hålls den 17 december, avslutar Christina (C).

FAKTA

Här är Alliansens nominerade till ordförandeposterna i kommunen:

Kommunstyrelsen: Christina Davidson (C)

Samhällsbyggnadsnämnden: Lars-Gunnar Hellström (C)

Nybro Energi: Urban Eliasson (C)

Lärandenämnden: Anna Lundgren (C)

Överförmyndarnämnden: Kennet Petersson (C)

Individ & familjenämnden: Bodil Bagert (KD)

Miljö & byggnämnden: Ola Håkansson (L)

Kulturnämnden: Sonny Lönngren (M)

Omsorgsnämnden: Mildred Persson (M)

Nybro Bostad: Daniel Lindvall (M)

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar