Laddar

Fler bostäder behövs i Nybro

Boverket har undersökt landets bostadsmarknad.

delningar

Boverket har genomfört sin årliga enkät där i stort sett alla Sveriges kommuner svarat. Slutsatsen från Boverket är att fler bostäder behövs, bland annat särskilda boenden för äldre.

– Bostadsmarknadsenkäten är en sammanställning vi gör varje år. Resultatet överensstämmer med vad vi tidigare sett i andra prognoser och analyser, att det är ett fortsatt stort behov av bostäder. Särskilt för grupper som efterfrågar bostäder till skäliga priser, till exempel studenter och äldre, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket i ett pressmeddelande.

När det kommer till Nybro kommun har kommunen svarat att det råder obalans på bostadsmarknaden och att fler bostäder behövs i centralorten. Kommunen bedömer dock att bostadsmarknaden i övriga delar av kommunen är i balans och man räknar med att bostadsmarknaden i centrala Nybro kommer att vara i balans om tre år.

Situationen i Nybro är dock på inget sätt unikt. Sammanlagt svarade totalt 243 kommuner att de har underskott på bostäder i enkäten. Enligt Boverket är det 12 färre kommuner än förra året.

Relaterade artiklar