Laddar

EXTRA: Slutet nära för Svartbäcksmåla

Konsultfirman slår fast: "Det finns ingen återvändo".

delningar

Miljoner av kommunala skattepengar har lagts under åren för att rusta upp området kring Svartbäcksmåla. Nu kan det dock visa sig vara förgäves.

I en utredning gjord av konsultfirman LIRPA och deras utredare Elsa Balandis visar att marken vid Svartbäcksmålabacken, som vilar på en gammal soptipp, är extremt förorenad och skadlig – och kan orsaka lila tår (!).

– Föroreningarnas farlighet bedöms vara mycket hög i både mark- och grundvatten. Backen består till stora delar av tungmetaller som kan vara skadliga för både människan och naturen, säger Elsa 

I sin utredning har konsultfirman LIRPA hittat det skadliga ämnet dioxin i marken – vilket gör att backen förmodligen måste jämnas med marken.

– Det är rester av dåtidens glasbruk och deras giftiga impregneringsmedel som utgör faran i marken, så kallade dioxiner. Det kan ge cancer om man får i sig jord eller damm, säger Elsa och fortsätter.

– Vi måste sanera hela området och jämna backen längst marken för att inte människor, djur och natur ska ta skada av det.

Upptäckten av de farliga ämnena gjordes när en utav invånarna i Nybro sjuknade till.

– Min tå blev alldeles lila efter att ha ätit en liten bit av snö, i mellersta delarna av backen, vittnar Nybrobon.

Kommunen har nu kallat in till ett akut möte för politiker och tjänstemän under annandag påsk för att reda ut frågan.

– Vi fick den här rapporten till oss i veckan men la inte mycket energi på den. Efter att en av kommunens anställda läst rapporten under påsk förbryllades personen av resultatet, säger Nina Verkul, miljöinspektör på Nybro kommun och fortsätter.

– Det här är skrämmande. Vi har nog inget val än att rensa hela backen.

Finns det någon möjlighet att vi får en ny backe vid Svartbäcksmåla? – Jämnar vi ut denna så finns det nog ingen återvändo. Det här är förödande, säger hon.

Beskedet kring Svartbäcksmålabacken kom som en chock för Nybro Skidklubb. Nu planerar föreningen att flytta norrut.

– Vi har inget annat val än att flytta vår verksamhet till Mariegrop istället. Vi är medvetna om att backen är väldigt liten men vi får helt enkelt anpassa oss efter förhållandena, säger Yeni Most från föreningen.

Kommunen har nu planer på att uppföra strålkastare till minne av backen när den jämnas ut. 

– Vi vill att framtida generationer kommer ihåg backen. Därför kommer vi att installera fyra stycken strålkastare som kommer lysa upp himlen varje kväll och natt. Strålkastarljuset kommer att vara lika högt som backen var, likt ground zero, avslutar Nina Verkul.

Vad är dioxin? Dioxin är ett organisk miljöförorening som fått stor spridning i miljön. Dioxiner bildas bland annat när man tillverkar kemikalier som innehåller klor och vid förbränningsprocesser, till exempel sopförbränning.