Laddar

Ett steg närmare nytt villaområde i Nybro

Nybro kan få ett nytt villaområde inom en snar framtid.

delningar

Redan förra året kunde 24Nybro.se berätta om att Nybro kommun förbereder ett nytt område för nybyggnation av villor öster vid Rismåla, öster om Resebovägen.  

– Vi har haft en efterfrågan på lite större tomter. Allt fler hör också av sig till oss och vill köpa till tomt till sina befintliga tomter, sa Emma Tillback, exploateringssamordnare på Nybro kommun då och fortsatte.

– Här kommer det bli villatomter på mellan 2500 och 3500 kvadratmeter. Man ska kunna bygga ett uthus på tomten, det utrymmet ska finnas.

Den två år gamla detaljplanen har åter blossats upp till liv av kommunen, då bostadsbristen är påtaglig.

– Beroende på hur politikerna prioriterar pågående plan samt hur inkomna yttranden vid samråd och granskning ser ut så kan tidsplanen förskjutas. Jag skulle dock tror att planen kan antas om ett halv år till ett år, säger Sofia Ljungqvist, planarkitekt. 

Hur många nya fastigheter handlar det om? – Jag har inte planens yta i huvudet just nu men det rör sig om ungefär mellan 10 och 15 nya fastigheter på 2 000 till 3 500 kvadratmeter, avslutar hon.