Laddar

Dödsfall efter fall i hemmet – nu ska IVO utreda händelsen

Nybro kommuns Lex Sarah-rapport gör bedömningen att händelsen, där en äldre kvinna dog till följd av skadorna hon åsamkat sig vid ett fall hemma i sitt kök, ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.

delningar

Kvinnan föll i sitt kök den 22 februari och avled några dagar senare på sjukhus. Omsorgsförvaltningens Lex Sarah-rapport visar att personalen som fanns på plats vid tillfället inte gjort något rutinmässigt fel i sak.

Omsorgsassistenten som befann sig på platsen stod snett bakom kvinnan när hon skulle förflytta sig i köket, vilket hon klarat av många gånger tidigare med hjälp av rollatorn och viss assistans av vårdpersonal. Den här gången föll kvinnan och omsorgsassistenten lyckades inte dämpa fallet. Assistenten ringde då efter en kollega som anlände efter 3-4 minuter, som i sin tur ringde dit en sjuksköterska.

Kvinnan blödde kraftigt från huvudet och fallet orsakade en frakturvänster skuldra, ett jack på ögonbrynet och två hjärnblödningar som följd.

”Någon eller några specifika orsaker till fallet har inte kunnat identifieras”, står det i rapporten.

Vidare skrivs det i rapporten: ”Det har inte framkommit något i utredningen som tyder på någon underlåtenhet eller systemfel. Rutiner som finns följdes.”

Efter dödsfallet har anhöriga reagerat på skadorna som uppkom på vänster sida på kvinnan, då det i vanliga fall var på den sidan man brukade stå när man hjälpte henne att förflytta sig. Händelsen är nu anmäld till Inspektionen för vård och omsorg.

Relaterade artiklar