Dementa utsattes för fysisk våld och kränkande behandling i flera års tid

Monica Antonsson, Carina Leijon och Christina Davidson (C). - Foto: Faton Pasho

Tystnadskultur på demensboende i Nybro kommun har lett till våld mot äldre i flera år.

3 personer har reagerat på denna nyheten

delningar

Det var först när en timanställd började på ett demensboende i Nybro kommun för cirka två månader sedan som det uppdagades att det utfördes kränkande behandling mot äldre på boendet i kommunen.

Under flera år har anställda på ett äldreboende i Nybro kommun utfört kränkande behandling mot äldre i form av fysiskt våld, psykiska övergrepp och försummelse.

– Vi ser mycket allvarligt på händelserna och tog genast tag i problemet, säger Carina Leijon, omsorgschef i Nybro kommun.

Under onsdagen kallade Nybro kommun till presskonferens på kommunhuset Balder gällande en lex Sarah-anmälan där det har pågått en felaktig kultur hos de anställda.

– Det har funnits en kultur där man har försökt att fostra demenssjuka personer att uppföra sig på ett korrekt sätt, säger Carina Leijon och fortsätter.

– En felaktig kultur som inte stämmer överens med våra värdegrunder och etiska förhållanden.

Personalen på boendet har bland annat utsatt de dementa för fysiskt våld i form av hårda grepp samt psykiska övergrepp genom att skrika på de.

– Det har inte funnits några fysiska skador så som blåmärken men det har varit grova tilltal på icke korrekta sätt, säger Carina och fortsätter.

– Samtliga medarbetare har känt till det här.

Hur kommer det sig att ni får reda på det här först nu?

– Det har varit en sluten arbetsplats, därför har det tagit tid innan det har uppdagats, säger Carina och fortsätter.

– Alla anställda har en anmälningsskyldighet och vissa av medarbetarna har sagt att man har anmält det här till tidigare chefer utan att det har hänt något. När vi sedan frågar de tidigare cheferna är det något som de inte känner till.

Även på boendet har man reagerat på händelserna.

– En av demenspersonerna på boendet har uttryckt det här till en anhörig tidigare men där den anhörige bara tagit lätt på informationen, säger Monica Antonsson, verksamhetschef för äldreboenden.

Efter att händelserna avslöjats har kommunen gjort en egen utredning, där två anställda från enheten har flyttats till nya arbeten inom omsorgen och där en tredje har fått en varning.

– Vi har gjort en bedömning att flytta de här två medarbetarna till andra enheter då de inte är lämpliga att arbete på ett demensboende, säger Mats Dahlberg, personalchef och fortsätter.

– Dock har det funnits brister på annat håll mer än just de här två anställda. Det har till exempel varit en stor brist i ledarskapet.

Hur har de här två medarbetarna reagerat på uppgifterna?

– De förnekade att det skulle ha hänt, säger Mats och fortsätter.

Hur kommer det sig att ni valde att omplacera medarbetarna när de har behandlat de äldre på det här viset?

– Vi följer det här väldigt noga men visst risken finns alltid att det kan ske igen men vi är fullt förvissade om att det blir en bra arbetsplats igen, säger han.

Verksamhetschefen för äldreboende Monica Antonsson menar på att verksamheten har tagit stora steg sedan allt uppdagades.

– Vi har agerat skyndsamt och försökt komma framåt. Vi har stärkt ledarskapet genom att flytta ut kompetens till boendet samt påtalat enhetschefen att vara på plats dagligen eller att åtminstone ha telefonkontakt varje dag, säger hon och fortsätter.

– Vi har även inlett ett värdegrundsarbete där vi verkligen vill gå till botten med våra värderingar och börja om från början. Vi ska även rekrytera tre nya personer med rätt kompetens för verksamheten.

Hur mår demensboendet i dag?

– Demensboendet mår ganska bra. Det har lugnat ner sig på boendet efter att det tidigare varit ständigt oro. Vi är på rätt väg och vi är otroligt glada över att man gjorde den här anmälan, avslutar Carina Leijon.

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.