Laddar

DEL 4: Här är partiets svar på månadens fråga

Så vill partiet lösa lokalförsörjningen i skolan.

delningar

24Nybro.se har sedan årsskiftet startat sin alldeles unika politikersatsning inför valet i september.

Varje månad fram till valet får kommunborna möjligheten att ställa en fråga till lokalpolitikerna – som sedan får besvara frågan.

De lokala partierna som har tackat ja till att vara med i politikersatsningen fram till valet är Centerpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet. 

I början av april gick 24Nybro ut med en uppmaning till Nybroborna om att ställa en fråga till politikerna i kommunen. Som sedan besvarades av politikerna i kommunen.

Av olika anledningar kom inte Sverigedemokraternas svar med då vi på redaktionen hade missat det. Här kommer svaret på fråga fyra i vår politikersatsning från Sverigedemokraterna.

 

Sverigedemokraterna: 

– Sverigedemokraterna i Nybro vill lägga stort fokus på hela skolmiljön i kommunen. Vi förespråkar demokrati där varje invånares röst ska tas i beaktning. Föräldrar, elever samt pedagoger bör få sin röst hörd i detta innan några slutgiltiga beslut tas. Men vi anser också att det måste ges resurser för att klara ökningen av antalet elever. Det innebär inte endast nya lokaler. Det är mycket annat runt omkring som måste tillhandahållas för att ökningen av antal elever ska kunna genomföras.

Till att börja med det viktigaste, pedagogerna och lärarna. Om de inte finns så hjälper det inte med några nya lokaler. Vi måste se till att vi har kompetent personal som anser att Nybro kommun är en attraktiv arbetsplats med korrekta arbetsvillkor. Det innebär även trygghet på arbetsplatsen. Inga elever eller lärare ska känna sig otrygga i skolmiljön. Har man valt att bosätta sig i ett visst område ska man inte straffas av det och behöva åka längre bort till andra skolor för att det inte finns plats på närmaste. Barnen ska inte bli drabbade på ett negativt sätt av ökningen av invånare i kommunen. De har inte valt utvecklingen och kan därför inte behöva ta smällen av de vuxnas beslut.

Vi vill arbeta med att förbättra integrationen av nyanlända i vår kommun med att förbättra segregationen. Alla ska behandlas jämställt. Inga särbehandlingar på grund av kön, etnicitet, intressen, erfarenheter eller kompetenser. Alla bör behandlas med respekt och känna sig trygga. Vi förespråkar flera mindre skolor framför en stor skola på 800 elever. Det kanske kan kännas som en spännande ”High school” miljö, men effekten lär snarare bli att man försvinner i mängden. Något som endast gynnar de som inte vill bli sedda. De elever som inte är lika starka och tydliga kommer få svårare att bli sedda. Därför är vi inte för en stor skola i Nybro.Vi accepterar inte längre språkpraktikanter som rör sig bland de yngsta av våra barn. Småbarn talar inte själva korrekt vilket innebär att det inte ens borde vara en möjlighet att praktisera bland barnen.  Vi anser att det ska upphöra omedelbart.