Laddar

Brandrisk utfärdad i Kalmar län

En brandrisk är utfärdad i Kalmar län av SMHI.

delningar

En brandrisk har utfärdats i Kalmar län. Samtliga kommuner i länet förutom Öland finns med i riskområdet, där risken för bränder i skog och mark är stor. Detta uppger SMHI.

Brandrisken innebär en ”stor eller mycket stor antändningsrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus”, skriver SMHI.