Laddar

Boende för ensamkommande flyktingbarn läggs ned

Nybro kommun räknar med att få 13 miljoner mindre i statsbidrag till integration från januari 2017 jämfört med vad man fick föregående år.

delningar

Den drastiska minskningen av statsbidraget medför att Nybro kommun tvingas göra ett antal förändringar. En av dem är att lägga ned HVB-hemmet Madesjögläntan, som i dag har tolv platser. Detta ska ske den 1 april i år.

Dessutom kommer man tvingas till uppsägningar.

– Vi kommer också att säga upp personal, säger socialchefen Gudrun Johnsson till Barometern.

Sedan den stora flyktingtillströmningen 2015 har Nybro tagit emot 130 ensamkommande flyktingbarn. De har bott på antingen HVB-hem, stödboenden eller familjehem.

Inom en snar framtid blir ett 30-tal av dem myndiga och kommunen har då inte längre något ekonomiskt ansvar för dem, som måste hitta en egen bostad. Vilket i sin tur kommer frigöra platser på andra boenden.

– Samtidigt är det jättesvårt att hitta bostad i Nybro. Vår personal försöker hjälpa och stötta. En del av dem flyttar in hos kompisar. Många bor tillsammans på liten yta. Det är bekymmersamt, säger Gudrun Johnsson till Barometern.