Laddar

Beslutat: Bäckebo skola läggs i malpåse – barnen flyttas till Alsterbro

Trots ansträngningar in i det sista blir det malpåse för Bäckebo skola under 2017. Den 22 augusti börjar de 25 barnen från Bäckebo i Alsterbro skola istället. "Jag var tvungen att fatta beslutet", säger skolchefen Kjell Fernandi.

delningar

Det hela kommer dock inte som någon överraskning. Redan innan sommaren aviserade den vikarierande skolchefen Kjell Fernandi om de rådande förhållanden. Såväl när lärande- och kulturnämnden sammanträdde som på ett möte med föräldrarna i Bäckebo.

Nybro kommun försökte också in i det längsta med att rekrytera och hade totalt 13 behöriga lärare på intervju. Men endast en av dessa kunde anställas. De andra valde andra uppdrag. Därför fattade Fernandi beslutet om att lägga skolan i malpåse när han återkom från semestern i måndags.

– Jag var tvungen att fatta beslutet i och med att vi inte kan säkerställa kvalitén och utbildningen i Bäckebo, som vi är skyldiga att upprätthålla. Men vi har planerat för flytten och nu går vi på det spåret, säger han.

Nu kommer därför de 25 barnen från Bäckebo att få åka skolskjuts till Alsterbro med start den 22 augusti då skolan börjar. Den behöriga läraren man lyckades rekrytera följer med eleverna och man har även anställt en specialpedagog.

– Vi ökar vår kompetens i Alstebro. Vi har också ersatt rektorn Malin Westergren, som tar över som rektor vid Fagerslättskolan, och här börjar Per Axelsson från Kalmar arbeta inom kort.

Men trots att skolan läggs i malpåse finns det fortfarande en chans till att skolan blomstrar i framtiden, menar man.

– Det har politikerna varit noga med att uttrycka. Vi ska inte lägga ner skolan men vi kommer inte ha undervisning under det här läsåret. Men samtidigt måste vi efter jul ta ställning till hur vi skall göra med Bäckebo skola inför kommande läsår.

Finns det anledning för de andra skolorna på landsbygden att bli oroliga? – Jag tror inte det. Nu har förvaltningsledningen fått i uppdrag av nämnden att göra en utredning för att detta inte ska uppstår igen. Då ska vi behandla frågor som hur vi skall få lärare till de mindre skolorna samt arbetsmiljöfrågor.