Laddar

Attraktiva jobb och bostäder ska locka nya Nybrobor

Hur ska regionen växa och hur ska vi få fler att bosätta sig här i framtiden? Regionförbund ska tillsammans med kommunerna ta fram en regional utvecklingsstrategi.

delningar

Under kommunstyrelsens sammanträde fanns Helena Nilsson, regiondirektör från regionförbundet och Ulf Nilsson, ordförande i styrelsen och arbetsutskottet på plats för att informera om den regionala utvecklingsstrategin, Rus.

Under en turné har regionförbundet presenterat förslag på prioriterade områden och under måndagens kommunstyrelsemöte fick Nybro kommun informationen presenterad.

Regionförbundet har under hösten fört en dialog med länets kommuner, landsting och en rad andra aktörer för att diskutera utvecklingen i regionen på bästa sätt.

Förslaget på prioriterade utvecklingsområden i regionen och i Nybro är bland annat ett samarbete mellan näringslivet och skolorna.

– Det finns intressanta utmaningar för Nybro. Det första vi har framför oss är ett hyggligt stort bostadsbyggande som behövs, där ser vi att Nybro är igång, säger Ulf Nilsson och fortsätter.

– I arbetsförmedlingens rapport visar det att efterfrågan på personer med hög kompetens har slagit i taket. Det finns inte många där ute som finns kvar utan jobb. Kraven höjs och eftergymnasial utbildning efterfrågas än mer. Därför är det viktigt att vi förbereder våra unga till framtidens arbetsmarknad för att möta upp kraven. Det är en stor utmaning för oss. Får inte företagen den kompetensen som krävs så kan de i framtiden söka sig till städerna.

I förslagen fanns även barn och ungdomar som ett prioriterat förslag inför framtiden.

– Vi måste se till att ge våra barn och ungdomar en positiv bild av sin uppväxt så att de vill flytta tillbaka hit och bilda familj efter studier på annan ort. Vi måste göra det mer attraktiv för barn och ung och skapa en god miljö för dem att vistas i, säger Helena Nilsson. 

Den regionala utvecklingsstrategin kommer, om kommunerna, landstinget och de andra aktörerna inte gör någon helomvändning att gå under namnet. Kalmar län har klimat att växa i.

 

– Målet med den regionala utvecklingsstrategin är att skapa livskvalitet för invånarna och en hållbar samhällsutveckling, inom ramen för ekologins gränser och med en stark ekonomi som medel, avslutar Helena Nilsson.

 

 

Relaterade artiklar