Laddar

Angripna träd ska fällas – utgör en fara

Utför avverkning på en hel del platser i kommunen.

delningar

Under den torra sommaren 2018 drabbades stora arealer granskog av kraftiga angrepp av granbarkborre. Även skogsmark i Nybro kommuns drabbades av insekten som snabbt dödar de angripna träden, vilket nu kan utgöra en fara då de kan blåsa omkull.

För att förhindra spridningen av insekten kommer Nybro kommun under vintern och tidig vår 2019 att utföra avverkningar av barkborreangripna granar på kommunens marker.

Kommunen kommer bland annat att utföra avverkning på: Kring Kristvallabrunn, några ställen i östra Svartbäcksmåla naturreservat, söder om skolan i Orrefors, Bosgård norr om S:t Sigfrid, Smedjevik vid Stensjön, Högaberg och angränsande granskogar i södra delen av Nybro, kring Ljunghaga skola och idrottsplats samt Invid Rismåla göl.

"Om du ser att skogsmaskiner är i arbete bör du inte uppehålla dig i området utan hålla ett skyddsavstånd på minst 90 meter till arbetande skogsmaskiner. Fallande träd, grenar och toppar utgör en fara långt bortom en trädlängd", skriver kommunen på sin hemsida.

Relaterade artiklar