Vårdpersonal till hårt angrepp mot omsorgen i Nybro

Hon har tröttnat på situationen – ger en ordentlig känga till verksamheten.

Faton Pasho

Kl.07:16, 13 februari, 2018

Vårdpersonal till hårt angrepp mot omsorgen i Nybro

Efter att sommarvikarierna vid omsorgsnämnden sagt sitt från förra året, valde Nybro kommun att för några dagar sedan gå ut, i tidningen Barometern med att man ska använda nya metoder för locka sommarvikarier till omsorgen – nu riktar dock en ur den befintliga personalen en rejäl känga till de nya metoderna.

– Jag kunde inte låta bli att reflektera över skriverierna i tidningen. Omsorgsnämnden har svart framför sig. Vikariernas utvärdering av äldreomsorgen säger att jobbet är stressigt, underbemannat och ger dåligt betalt, ändå så tror de inte på att en bättre lön skulle höja statusen på yrket, säger Michelle Andersson, undersköterska i Nybro kommun och fortsätter. 

– Jag har själv varit vikarie. Jag vet exakt hur det är. Jag älskar mitt jobb men man orkar inte. Vi är också bara människor.

I ett inlägg på den sociala plattformen Facebook, går hon nu till hårt angrepp på det system som Nybro kommun använder inom omsorgen.

– Vi jobbar med människor, människor som inte längre klarar att ta hand om sig själva, människor som behöver oss för att kunna fortsätta leva, skriver hon och fortsätter

– Jag ser till att de får frukost, lunch, middag. Jag ser till se att de får livsviktiga mediciner och jag ser till se att de får åka till läkaren om de behöver det. Jag ser till se att de kommer upp på morgonen och att de får gå och lägga sig på kvällen. Jag ser till så att de har rena kläder att ta på sig. Jag ser till så att deras hem hålls så pass rent att de har en ”skälig” levnadsstandard. Jag ser till så att de får komma utanför husets fyra väggar på promenader och jag ger de det enda sociala kontaktnät vissa av de har. Jag vårdar folk i livets slutskede och jag väntar in sista stunden tillsammans med de med deras hand i min, allt detta och lite till gör jag under stress! En stress som jag bär inombords hela tiden, som jag inte får visa för Agda 98, som ligger i sin säng i väntan på att få somna.

Michelle Andersson menar på att så som systemet ser ut i dag, tvingar arbetarna att agera som robotar.

– Vi är konstant underbemannade, och vi är noggrant under uppsikt. Vi får inte göra något för någon som de inte har beslut på. Allt vi får göra står i våra telefoner. Där har vi tider och uppgifter på vad vi får ska göra hos varje omsorgstagare. Vi får inte längre bestämma hur vi vill lägga upp vårt arbete trots att vi jobbar med människor, som från dag till dag har olika behov. Vi jobbar nästintill som maskiner och vissa dagar hinner vi inte ens gå på toa, skriver hon.

Ett steg för att förbättra yrkets rykte är enligt Michelle, att slopa delade turer.

– Vi lever på 2000-talet men vi jobbar fortfarande med delade turer, utan ersättning mitt på dagen. En hel dag som går ut på att sitta och vänta på att få åka tillbaka till jobbet. Vi jobbar dagar, kvällar, nätter och det är ett väldigt hattande mellan dag och kväll. Att arbeta från 14.00 till 21:30, vara hemma cirka 22.00, äta och varva ner, för att sedan upp vid 05:15 för att jobba. Ni har svaren framför er. Vad är då problemet?, skriver hon och fortsätter.

– För att höja statusen på yrket så måste ni först se till att de som redan jobbar i yrket talar väl om det. Med bättre arbetstider, och högre löner skulle ni tjäna mycket. Skulle du vilja ha ut en lön på 14-17 tusen i månaden, jobba varannan helg, ha Agdas och flera andras liv i dina händer, ha ansvar för att hon får rätt mediciner, jobba sena kvällar och jämt få höra vilket dåligt jobb du gör?

Michelle Andersson vill som lösning på problemet höja lönerna, minska stressen, förbättra arbetstiderna och bemanna omsorg.

– Mina synpunkter är att omsorgen måste höja lönerna, minska stressen, bemanna omsorgen bättre, förbättra arbetstiderna och vara lite mer rädda om vikarierna. Dessutom göra om 80 procent till heltid med fullt betalt lön istället, avslutar hon.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Partiet vill få en mer jämställd kommun – vill införa feministisk stadsplanering

Presenterar fem feministiska reformer.

Faton Pasho

Kl.14:00, 22 februari, 2018

Partiet vill få en mer jämställd kommun – vill införa feministisk stadsplanering
Foto: Faton Pasho

Vänsterparitet i Nybro gick i veckan ut med att de från och med innevarande vecka, och fem veckor framåt ska presentera fem konkreta feministiska reformer för en bättre, tryggare och mer jämställd kommun.

I den första motionen till kommunfullmäktige i Nybro vill Vänsterpartiet att samhällsbyggnadsförvaltningen ska genomföra en inventering av kommunens utemiljöer, ur ett trygghetsstärkande perspektiv för kvinnor.

Partiet anser att det finns platser och områden i Nybro som i dag upplevs som mer otrygga än andra, där kvinnor är främst utsatta.

– Bygg samhället så att det passar för flickor och kvinnor. När ofredanden sker i det offentliga rummet, på till exempel gator och torg eller i kollektivtrafiken, begränsas friheten för halva jordens befolkning, skriver partiet i ett pressmeddelande och fortsätter.

– Den första feministiska motionen handlar om just detta. Kvinnor och flickor upplever otrygghet i högre grad än män. Många kvinnor och flickor oroas och drar sig för att röra sig fritt ute, särskilt andra tider än under dagen. I allt fler delar av landet arbetar man nu med så kallad feministisk stadsplanering och det tycker vi att man borde göra även i Nybro kommun. Man behöver inte rygga tillbaka för terminologin. Vad det handlar om egentligen är att inse att mycket av den stadsplanering som finns i våra kommuner runt om i Sverige är genomförd av män, för män.

Vad handlar feministisk stadsplanering om?

– Feministisk stadsplanering handlar egentligen om att skapa ett offentligt rum där alla är trygga. När man utgår från kvinnors behov i stadsplaneringen så rivs hindren för den grupp i befolkningen som är mest utsatt. Då skapas förutsättningar där alla andra också kan ta sin plats i samhället.

– Det handlar exempelvis om hur man planerar för service och handel. Eller att väl upplysta sittplatser i skydd för väder gör att fler kvinnor slår sig ner i det offentliga rummet. God belysning gör att en plats upplevs som mindre hotfull under dygnets mörka timmar.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Nybro i stort behov av boendeplatser

Lyft upp frågan om vidare verksamhet till kommunstyrelsen.

Faton Pasho

Kl.06:52, 22 februari, 2018

Nybro i stort behov av boendeplatser
Foto: Arkiv

Kvarnbacken håller på att renoveras för fullt och väntas stå klar till hösten i år. Trots det räcker inte platserna vid det nya demensboendet till. Nybro kommun kommer även när Kvarnbacken är igång vara i stort behov av demensplatser.

Vid senaste mötet bestämde omsorgsnämnden att lyfta upp behovet av fortsatt verksamhet på Solgläntan till kommunstyrelsen.

– Vi tog beslut i nämnden tidigare under månaden att lyfta fram behovet av fortsatt verksamhet på Solgläntan till kommunstyrelsen, säger Bodil Johansson (C) nämndsordförande och fortsätter.

– Det rör sig om sju eller åtta boendeplatser som vi vill ha igång i två år, 2019 och 2020.

Varje extraplats i Madesjö väntas kosta cirka en miljon kronor om året, enligt omsorgsnämndens ordförande.

– Det kostar kommunen ungefär en miljon kronor att bedriva en boendeplats, säger hon och fortsätter.

– Då vi ser att behovet av boendeplatser ökar så är vår ambition att bygga ett nytt boende när Kvarnbacken är färdig, men som alla vet så tar det ett par år innan det står färdigt.

Även om politikerna i kommunen väljer att fortsätta med verksamheten på Solgläntan i två år kommer behovet av demensboende i Nybro kommun vara stort.

– Hade vi haft Kvarnbacken färdigt som det var tänkt hade läget sett annorlunda ut. Nu är vi dock här och får hitta lösningar för att tillgodose behovet, avslutar Bodil Johansson (C). 

 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Ordföranden svarar på kritiken: ”Alternativa sanningar”

Kommunalrådet Christina Davidson och omsorgsnämndens Bodil Johansson till hårt angrepp efter Socialdemokraternas uttalande om trygghetsboendet: "Ert förslag byggde på att lägga ner Gläntan".

Faton Pasho

Kl.21:19, 20 februari, 2018

Ordföranden svarar på kritiken: ”Alternativa sanningar”
Foto: Faton Pasho

I mitten på februari gick Socialdemokraterna med Mikael Svanström och Stig-Roland Fagergård till hårt angrepp mot femklövern, efter att partierna presenterat ett nytt förslag om trygghetsboende vid kvarteret Tor i Nybro.

– Först det första vill jag påstå att femklövern sätter ner foten tre år för sent. Vi har i dag 32 stycken personer i kö till särskilt boende plus 10 andra som har ansökt om särskilt boende. Jag vill nog säga att vi närmar oss en kris inom omsorgen, sa oppositionsrådet Mikael Svanström (S) då.

LÄS MER: Partiet till hårt angrepp – efter förslag om trygghetsboende

Nu har kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande Christina Davidson (C) och omsorgsnämndens ordförande Bodil Johansson (C) svarat på kritiken och tillbakavisar uppgifterna.

– Det har det senaste året blivit populärt av vissa politiker att använda sig av alternativa sanningar. Nu har vi fått ett exempel på detta från lokalpolitikerna Mikael Svanström och Stig-Roland Fagergård (S) i Nybro, säger de båda ordförandena och fortsätter.

– Om socialdemokraternas företrädare glömt vad det var de föreslog så vill vi här påminna om det. Förslaget från (S) var ordagrant:  ”Att genom ägardirektiv ge NBAB uppdraget att bygga ett särskilt boende med 32 platser för att ersätta Madesjögläntan som därefter görs om till ett tryggt boende för äldre”. Ert förslag byggde på att lägga ner Gläntan, inte på att tillföra en enda ny plats som ni nu vill hävda.

Att förslaget ska ha kommit tre år för sent som Socialdemokraterna hävdade, menar kommunalrådet Davidson är magstarkt.

– Att slå sig för bröstet och utgöra sig själv som den store räddaren för omsorgen i Nybro och påstå att femklöverns förslag kommer tre år försent är lite magstarkt. Vi minns alla den handlingsförlamning som rådde inom (S) då ni inte fick till en ombyggnad av Kvarnbacken på 7 år, säger hon och fortsätter.

– Centerpartiet lovade i valrörelsen 2014 att om vi fick väljarnas förtroende skulle vi bygga om Kvarnbacken till ett nytt demensboende. Vi fick väljarnas förtroende och nu bygger vi om Kvarnbacken, det tog inga 7 år för oss, avslutar de båda ordförandena.

 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Fullmäktige ställs in: ”Inga ärenden av större vikt”

Måndagens kommunfullmäktige är inställt.

Faton Pasho

Kl.11:00, 19 februari, 2018

Fullmäktige ställs in: ”Inga ärenden av större vikt”
Foto: Arkiv

Det blir inget kommunfullmäktige i februari, det meddelar kommunen i ett pressmeddelande.

– Kommunen har inga ärenden av större vikt eller av principiell karaktär i februari 2018, därför ställs kommunfullmäktige den 19 februari 2018 in, skriver kommunen.

Nästa sammanträde med kommunfullmäktige kommer därför att ske den 19 mars 2018, klockan 18.00.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Granne klagar på tillbyggnad: ”Inget bygglov”

En centralt belägen fastighet har uppfört en tillbyggnad utan något bygglov.

Faton Pasho

Kl.07:59, 17 februari, 2018

Granne klagar på tillbyggnad: ”Inget bygglov”
Foto: Pixabay

Den 5 februari inkom en tillsynsanmälan till myndighetsnämnden i Nybro där det enligt en Nybrobo, uppförts en tillbyggnad utan något bygglov på grannfastigheten.

– I egenskap av fastighetsägare till grannfastigheten vill jag uppmärksamma nämnden på att en tillbyggnad uppförts på husväggen som gränsar mot min fastighet, skriver Nybrobon i tillsynsanmälan.

Enligt registratorn i Nybro kommun, Sofie Eriksson finns det för närvarande inget bygglov på fastigheten.

– Så som det ser ut i mina system så finns det inget bygglov på fastigheten, säger hon.

Enligt anmälaren består tillbyggnaden av en stor låda i trämaterial samt stora rör som har dragit på väggen. Dessutom verkar tillbyggnaden även inrymma någon form av ventilationssystem, som befinner sig cirka 1,5 meter från grannens tomtgräns.

– Fastigheterna delar innergård vilket jag äger den största delen av. Jag som äger grannfastigheterna har inte givits information om tillbyggnaden eller givits möjlighet att yttra mig i frågan, skriver personen och fortsätter.

– Jag vill påpeka att tillbyggnaden väsentligen ändrar byggnadens karaktär, utseende och fasadbeklädnad. Därtill vill jag uppmärksamma nämnden på att tillbyggnaden uppförts cirka 1,5 meter från min fastighet, i strid mot Plan- och bygglagen, avslutar grannen.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Stäng