DEL 1: Här är politikernas svar på månadens fråga | Nyheter i Nybro- 24 timmar om dygnet – Helt gratis
VAL 2018

DEL 1: Här är politikernas svar på månadens fråga

24Nybro.se ger allmänheten möjlighet att ställa frågor till kommunpolitikerna – nu har första frågan besvarats. Läs om hur politikern ser på det med integration.

Faton Pasho

Kl.06:47, 1 februari, 2018

DEL 1: Här är politikernas svar på månadens fråga
Foto: Arkiv

24Nybro.se har sedan årsskiftet startat sin alldeles unika politikersatsning inför valet i september.

Varje månad fram till valet får kommunborna möjligheten att ställa en fråga till lokalpolitikerna – som sedan får besvara frågan.

LÄS MER: 24Nybro satsar inför valåret: ”Nu har du chans att få din fråga besvarad”

De lokala partierna som har tackat ja till att vara med i politikersatsningen fram till valet är Centerpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 

I början av januari gick 24Nybro ut med en uppmaning till Nybroborna om att ställa en fråga till politikerna i kommunen. Här är frågan som skickades vidare till våra politiker.

Från anonym: 
— I takt med att bostäder byggs och flera flyttar till vår kära kommun så undrar jag hur ni ser på arbetet med den framtida integrationen av våra nya svenskar. Vad har ni för planer inom de närmaste fyra åren när det kommer till integrationsarbetet i Nybro kommun? Och hur får vi dem sysselsatta på bästa sätt.

Jimmy Loord (KD)

Kristdemokraterna:
– Vad gäller integrationen så är det en otroligt viktig uppgift. Misslyckas vi med den så misslyckas vi med en stor del av samhällsbygget och idén om att alla ska med och vara en del av samhällsgemenskapen.

– Jag har haft förmånen att under några år vara ansvarig politiker för stora delar av integrationsarbetet. Mina slutsatser är att integrationsarbetet handlar om att samverka så att alla berörda myndigheter i detta arbete drar åt samma håll och kompletterar varandra.

– Vad gäller de kommande fyra åren så bör fokuset handla om att komma ut på arbetsmarknaden, ge ökat socialt stöd, utbildning i demokratifrågor och ett effektivare språkstöd. Ibland möter vi företag som är villiga att anställa men där det faller på att språket fungerar för dåligt.

– En kommun får aldrig gömma sig bakom byråkratiska processer utan arbetet måste bli väldigt ”hands on” med mål att snabbt se konkreta resultat. Då måste man också våga vara tuff och ställa krav på de som ska integreras.

– Det är ett stort steg för en kvinna som aldrig jobbat i hela sitt liv att komma till Sverige och ta sig in på arbetsmarknaden. Men med rätt coachning och uppbackning så ser vi i Nybro att det går att lyckas.

Centerpartiet

Centerpartiet:
– Vår grundinställning är att Sverige utvecklas när människor från andra länder kommer hit. Därför vill vi se integrationen som möjligheter och utmaningar att ta tillvara på de inneboende krafter och ideer människor har.

– Centerpartiet vill att nyanländas kompetenser och erfarenheter ses över redan från första dagen.

– Det behövs tydliga lösningar som gör mottagandet mycket bättre. Det är viktigt att lära sig svenska och snabbt få ett jobb. Där skapas kontakter som gör det lättare att snabbt komma in i det svenska samhället.

– Kommunen ska erbjuda en grund- och gymnasieutbildning av hög kvalitet och en kvalitativ studie- och yrkesvägledning som tar hänsyn till den lokala arbetsmarknadens förutsättningar och behov.

– Vi måste satsa mer på SFI, få bort köerna och kombinera SFI med praktik. Vi behöver ge våra nyanlända gymnasiekunskaper i svenska.

– Vi behöver anordna fler yrkesutbildningar kombinerat med SFI. Fler språkpraktik/praktikplatser inom kommunal verksamhet, i alla dessa jobb där vi behöver arbetskraft framöver. Även stötta till företagande och underlätta för nyanlända att starta företag och hitta sysselsättning och jobb. Vi behöver jobba med att hitta modeller som ger företag stöd i att kunna ta emot nyanlända i praktik.

Vänsterpartiet Pia Eriksson Kaj Raving

Vänsterpartiet:
– Vänsterpartiet anser att det viktigaste för en fungerande integration är en generell välfärdspolitik som minskar klyftorna i samhället. Vad som behövs är då bland annat satsningar på äldreomsorg och skola, vilket skapar fler jobb och bättre välfärd, och fler bostäder som folk har råd att bo i.

– Det behövs dock även stödjande åtgärder för att nyanlända invandrare snabbare ska etableras på arbetsmarknaden. Inom många branscher råder idag en stor brist på personal, inte minst inom äldreomsorgen här i vår kommun. Vi skulle gärna se SFI med yrkesinriktning och liknande lösningar.

– Kommunen bör också satsa på att regelmässigt genomföra validering av utländsk yrkeskompetens och examina så att kunskap som de utlandsfödda besitter bättre tas tillvara. Både gällande utbildning och arbetslivserfarenhet. Det vinner både den enskilde och samhället på.

– Språket är en nyckel till samhället och vi vill förbättra möjligheterna att kombinera arbete med SFI och göra kraftfulla insatser för att kvalitetssäkra SFI-utbildningen, bl.a. när det gäller tillgången till varvad praktik och validering, fler lärarledda timmar och välutbildade SFI-lärare.

– Avslutningsvis så bygger en lyckad integration på att människor med olika bakgrund möts. Inte minst för att det ofta är genom personliga kontakter som människor får jobb. Kommunen bör aktivt arbeta med att hitta arenor för såna möten och stödja exempelvis föreningar som bidrar till detta.

Mikael Svanström, Martina Aronsson

Socialdemokraterna: 

– En lyckad integration är jätteviktig för att vi ska kunna ta tillvara på alla våra nya invånare.  Det svenska språket är nyckeln och det är viktigt att man som nyanländ får ta del av SFI och andra aktiviteter där man kan träna sin svenska så snabbt som möjligt. Detta gäller både barn och vuxna.

– Därför är det viktigt att vi på våra förskolor och skolor har en bra blandning av barn som kommer från svensktalande familjer och barn som har annat språk som modersmål. För att lyckas med detta i Nybro behöver vi bryta skolsegregationen och se över olika skolors upptagningsområde och förändra skolstrukturen.

– För oss är det viktigt att skolan ger alla barn samma förutsättningar för att lyckas oavsett om man bott i Sverige hela sitt liv eller kom hit senare under sin uppväxt. Detta är en stor utmaning för våra pedagoger och blir givetvis tuffare ju senare man anländer till Sverige. Det är därför viktigt att vi ger våra lärare kompetensutveckling och att skolan får resurser för att kunna säkerställa att alla barn får det stöd de behöver. Detta gäller både i förskola, grundskola och gymnasiet.

– En lyckad integration är också en viktig pusselbit i att lösa personalförsörjningen både kommunen och i det privata näringslivet. Här är en samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och inte minst det privata näringslivet otroligt viktigt.

– Prioritet ett i för att lösa integrationen och personalförsörjningen är att ge de nyanlända de kunskaper de behöver för att kunna komma ut på arbetsmarknaden. Nationellt har Socialdemokraterna på förslag att införa Utbildningsplikt för nyanlända vilket är viktigt för individen, men minst lika viktigt för vi ska kunna bemanna vår välfärd. Därför vill vi prioritera vuxenutbildningen, inte minst yrkesutbildningar för de yrken där det råder störst brist på personal.

– Det är också viktigt att man från nationellt håll kan hitta snabbare sätt att validera de utbildningar de nyanlända redan har så att vi kan dra nytta av de kunskaper de har med sig.

– För att få till en lyckad integration är det viktigt att man som nyanlända får ta del av det svenska samhället för att få förståelse för de regler och normer som finns här. Samtidigt är det viktigt att vi i som bott i Sverige hela vårt liv får förståelse för de kulturella skillnader som finns så att vi kan fungera i ett mångkulturellt samhälle. För att detta utbyte ska ske, behöver vi skapa mötesplatser där personer med olika bakgrunder och erfarenheter kan mötas. Här spelar föreningslivet en oerhört viktig roll och det är viktigt att vi som kommun hittar sätt att stödja dem i detta viktiga arbete.

moderaterna, Daniel Lindvall

Moderaterna:
– När det gäller integrationen av våra nyanlända är det främst två saker som behövs för att en person ska ha möjlighet att kunna integreras i ett nytt samhälle dels kunskaper i språket där den nyanlända ska etablera sig och dels en daglig sysselsättning i form av arbete. I Nybro behöver de nyanlända lära sig svenska som möjliggör att de kan kommunicera med oss vilket gör det lättare att få arbete. Nyanlända skall ges möjlighet att lära sig svenska så fort som möjligt genom den SFI, svenska för invandrare, som finns. Vi, Moderater, har fokus på att arbeta bort de köer till SFI som finns idag. Lära sig svenska ska inte heller vara något man väljer utan ett krav för att få full tillgång till bidragssystemen som finns i Sverige och Nybro.

– Vi, Moderater, tror också att lösningen är att människor kommer i sysselsättning och får arbete för att integrationen ska lyckas. Arbete, praktikplatser på arbetsplatser och lärlingsutbildningar gör att nyanlända får en möjlighet till sysselsättning och en kontakt med andra Nybrobor vilket gör att nyanlända snabbare blir en del av Nybro. Om en nyanländ inte får jobb ska den nyanlända erbjudas praktikplats för att ha en daglig sysselsättning. Gå till sin praktik är inget som är valfritt utan ett krav för att få full tillgång till bidragssystemen. Vi, Moderater, stöttar helhjärtat de projekt som till exempel SAMBA som drivs i kommunen för att bryta utanförskapet och som ger goda resultat. Vi vill också se ett tätare samarbete mellan företag och våra utbildningar som leder till att fler blir inslussade på olika företag genom skolan. Vi, Moderater, menar också att det vilar ett ansvar på den nyanlända att själv göra sin del av integrationen genom att ta del av kultur och föreningslivet som är en stor styrka i Nybro.

– När det gäller ensamkommande barn och ungdomar menar vi, Moderater, att det är viktigt att dessa barn och ungdomar fullföljer sina studier för att lyckas komma in i samhället. Nyanlända barn och ungdomar behöver särskilt stöd då ofta deras teoretiska kunskapsnivå inte är i nivå med de barn och ungdomar som är uppväxta i Sverige. Vi, Moderater, menar att ensamkommande barn och ungdomar precis som alla barn och ungdomar i Sverige har en skolplikt som ska fullföljas och det är även viktigt att de får betyg och intresse av skolan som leder vidare till gymnasiestudier. Utan gymnasial utbildning är det stor risk att hamna i ett utanförskap för både svenska och nyanlända ungdomar. Vi, Moderater, tycker det är viktigt när bostäder och skolor ska byggas att det planeras så vi undviker att det uppstår segregation eller kulturell pluralism i bostadsområden eller på våra skolor. Våra nyanlända ska så snabbt som möjligt komma i kontakt med Nybrobor där de bor och nyanlända barn och ungdomar ska gå i skolklasser med barn och ungdomar från Nybro.

– Sammanfattning är att språket och jobb är nyckeln till en fungerande integration. Vi, Moderater, menar också att det är upp till varje nyanländ att ta sitt ansvar när det gäller integrationen för att få full tillgång till bidragssystemen.

Övriga partier har inte svarat på frågan. 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Bil körde in i stolpar vid McDonalds

(Uppdaterad 19.42) En trafikolycka inträffade i Nybro på onsdagskvällen.

Mattis Andersson

Kl.18:33, 23 maj, 2018

Bil körde in i stolpar vid McDonalds
Foto: Mostphotos

Klockan 18.24 på onsdagen larmades polis, räddningstjänst och ambulans till en singelolycka som hade inträffat på Norra vägen, vid McDonalds i Nybro.

– Det är en bil som har kört in i några stolpar. En man i 70-årsåldern blir kontrollerad av ambulanspersonal på plats, säger Fredrik Bratt, pressinformatör vid polisens ledningscentral region Syd.

Om mannen skadats i samband med olyckan är okänt.

– Vi har beställt bärgare till platsen, säger Fredrik Bratt.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Här är vinnarna av byggnadspriset 2018

De vann före Gunnar Theanders freskomålning och en släktgård från 1800-talet i Stödstorp.

Faton Pasho

Kl.06:47, 21 maj, 2018

Här är vinnarna av byggnadspriset 2018
Foto: Privat

Nybroborna sa sitt i omröstningen – huset på Storgatan, där NybroExtra ligger är årets pristagare av byggnadspriset 2018.

– Jag blir nästan rörd, säger Loa Arvidsson från NybroExtra när 24Nybro når han på telefon.

I oktober 2016 tog företaget över fastigheten och började med att renovera och fräscha upp både invändigt men också utvändigt.

Efter hjälp av lokala hantverkare lyckades NybroExtras ägare skapa en traditionell, historisk, funktionell men även modern byggnad och efter att Nybroborna fått vara med i röstningen vann huset omröstningen överlägset.

Tänk om denna förtjänstfulla renovering kunde fungera som stafettpinne och locka fler fastighetsägare till att på ett hänsynsfullt sätt se om fasaderna i Nybros fina stadskärna, löd motiveringen.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Kvinna välte med permobil – räddningstjänsten fick rycka ut

(Uppdaterad 20:50) SOS alarm fick ett ovanligt larm.

Mattis Andersson

Kl.19:38, 16 maj, 2018

Kvinna välte med permobil – räddningstjänsten fick rycka ut
Foto: Arkiv

Klockan 19:29 inkom ett larm till SOS. Larmet kom med anledning av att en person hade kört omkull med sin permobil på Urbergsvägen i Flygsfors.

 

– Det var en kvinna som hade kört upp lite snett i en slänt, så den tippade. Hon fick något blåmärke men inget allvarligt säger, Daniel Johansson inre befäl vid räddningstjänsten Nybro.

– Vi hjälpte till, de hade en handikapplift i garaget. De är ganska tunga så vi reste den upp och hon kunde själv köra in i sitt hus efteråt, fortsätter Daniel Johansson.

 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Hyra ut sommarstugan – åtta tips du bör tänka på

Så undviker du fällorna när du ska hyra ut fritidshuset.

Matilda Larsson

Kl.09:27, 15 maj, 2018

Hyra ut sommarstugan – åtta tips du bör tänka på
Caroline Starck, informationschef på If. Foto: Wikimedia Commons/Holger.Ellgaard, If.

Allt fler är villiga att hyra ut fritidshuset. Enligt en ny undersökning som försäkringsbolaget If har gjort kan en av fyra tänka sig att hyra ut sin stuga en längre eller kortare period.

De flesta gör det för att de vill tjäna extra pengar, men det finns fler anledningar samt viktiga saker att tänka på för att undvika fällor.

– Många tycker att det är positivt att huset utnyttjas, och dessutom slår man två flugor i en smäll eftersom någon samtidigt tar hand om huset och minskar risken för inbrott, säger Caroline Starck, informationschef på If.

Mest positiva till att hyra ut sin stuga är unga mellan 18-34 år, varav 52 procent kan tänka sig att hyra ut stugan en längre eller kortare period.

– Yngre har generellt en mer öppen attityd till delningsekonomi och är mer benägna än äldre att låna, dela eller hyra av andra privatpersoner. Många ser de det som något positivt att man delar på tjänster och prylar, vilket minskar konsumtionen och bidrar på långsiktighet till en bättre, mer hållbar miljö och utveckling, säger Caroline Starck.

Minst positiva till att hyra ut fritidshuset är de som är över 55 år, där endast 15 procent kan tänka sig en uthyrning.

Av dem som inte kan tänka sig att hyra ut sin stuga uppger hälften att det beror på att de inte vill ha andra bland sina saker. Andra är oroliga för skadegörelse och slitage, eller att det ska blir krångligt med överlämning av nycklar och städning, enligt undersökningen.

Åtta tips om du planerar att hyra ut ditt fritidshus:

  • Uthyrningsförmedlare erbjuder ofta ett visst skydd till den som hyr ut. Kontrollera vad som ingår i det skyddet.
  • Välj hyresgäst med omsorg – gå igenom potentiella gästers profiler och tidigare omdömen om du använder en förmedlare. Gör en inventering av stugans skick och vilka saker du har i den innan du hyr ut.
  • Märk dina saker med MärkDNA. Om det sker ett inbrott eller om dina saker stjäls kan de spåras tillbaka till dig.
  • Fråga om hyresgästen själv har en hemförsäkring. I den ingår ett ansvarsskydd om hyresgästen orsakar en skada.
  • Skriv ett avtal där det framgår vad som gäller kring städning och inventarier.
  • Om du hyr ut regelbundet eller i större skala kan uthyrningen räknas som affärsverksamhet och då behöver du teckna en särskild försäkring.
  • Din tillfälliga hyresgäst bör ha en egen försäkring som gäller för hans eller hennes ägodelar som förvaras i din stuga.
  • Om du hyr ut fritidshuset och inte har en separat uthyrningsförsäkring får du inte ersättning vid stöld eller skadegörelse som orsakat av hyresgästen. Därför är det viktigt att meddela sitt försäkringsbolag om man planerar att hyra ut, och skaffa ett fullgott försäkringsskydd.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

LOKALBOLLEN

LOKALBOLLEN: ”Vi kommer inte upp i den nivån vi vill”

Efter lika måls läge vid halvtid satte Blomstermåla till slut stopp för Kalmar Södra IF.

Hanna Thulin

Kl.22:40, 14 maj, 2018

Division 4 Östra

Blomstermåla IK – Kalmar Södra IF 3-2 (2-2)

Johan Mosén, tränare Kalmar Södra: ”Första minuterna skapar vi ett antal bra lägen och vi borde gjort åtminstone ett mål. Sedan går vi ner oss och kommer inte upp i den nivån vi vill. Blomstermåla är hetare än oss och även i andra halvlek. Sett utifrån det spelmässiga vinner de sedan matchen rättvist.”

Matchens lirare, Kalmar Södra: ”Rasmus Palmqvist gör ett jättefint inhopp på vänsterbacken. Han är bara 15 år så det är kul att se.”

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Stäng