FI:s omstridda förslag klart: Skärpt amorteringskrav

Finansinspektionens styrelse har nu fattat sitt beslut. Det här innebär det nya förslaget:

Matilda Larsson

Kl.13:55, 13 november, 2017

FI:s omstridda förslag klart: Skärpt amorteringskrav
Foto: Genrebild / Arkiv.

Finansinspektionen föreslår i dag skärpt amorteringskrav, vilket bland annat generaldirektör Erik Thedéen har kämpat för.

Nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst (inkomst före skatt) ska amortera en procentenhet mer av bolånet varje år – utöver befintliga regler.

Det innebär att bolån mellan 50 till 70 procent av bostadens värde årligen ska amorteras med ett belopp motsvarande en procent av det totala lånebeloppet, tills beloppet kommer ner till 50 procent.

Förslaget som kan slå hårdare mot de som har lånat mycket, har varit omtvistat och fått mycket kritik från flera håll i Sverige.

Bland annat har Swedbanks chefsekonom Anna Breman sagt att det är ”dålig tajming” att införa hårdare krav samtidigt som bostadsmarknaden visar tecken på att mattas av, enligt Expressen.

Hans LindbergBankföreningen har även sågat förslaget.

– I första hand så förstärker det här trösklarna för, framför allt, unga att komma in på bostadsmarknaden. Det gör också att flyttkedjorna kommer att stanna upp, sa Hans Lindberg, vd för Bankföreningen till Dina Pengar nyligen.

I ett pressmeddelande skriver Finansinspektionen att ”Syftet med regleringen är att öka de svenska hushållens motståndskraft mot makroekonomiska störningar”.

Styrelsens beslut lämnas nu över till regeringen som ska godkänna det. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.

 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Älgpark i Glasriket expanderar: ”Vill mätta efterfrågan”

Flera nyheter inför årets säsong.

Axel Brantemo

Kl.20:03, 22 mars, 2018

Älgpark i Glasriket expanderar: ”Vill mätta efterfrågan”
Foto: Axel Brantemo.

I snart åtta år har Michael Hagström Karlsson drivit Glasrikets Älgpark utanför Nybro. Sedan starten har både verksamheten och antalet besökare växt stadigt för varje år. Nu bygger parken ut ytterligare och ska bli nästan dubbelt så stor.

– Jag gör det här för att kunna mätta efterfrågan. Älgparken måste rusta upp och motsvara förväntningarna. När det började 2009 var det bara skog här, så det har vuxit för varje år, säger han

a%cc%88lgpark2

Foto: Axel Brantemo

Under somrarna letar sig många besökare till älgparken. 70 procent av dem är utländska besökare varav ungefär 40 procent av dem är tyskar. Besökarna ges möjlighet att följa med på en safari in i hägnet där de får mata älgarna från vagnarna.

– Jag hoppas att den här satsningen kommer att innebära fler besökare och fler älgar. Dessutom kommer vi nu att ta in Dovhjortar. Förhoppningen är att de ska vara på plats någon gång i juni, säger Michael Hagström Karlsson.

a%cc%88lgpark3Foto: Axel Brantemo

Det var 2009 som han först startade upp verksamheten.

– Jag kände att jag ville göra något nytt när jag fortfarande orkade. Jag hade inte varit nöjd med att göra samma sak ända till pensionen. Sedan har jag alltid varit lite av en entreprenör och har ett stort intresse för djur och skog, avslutar Michael Hagström Karlsson.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Miljonbelopp till sanering av gammalt glasbruk i Nybro

Glasbruket har bedömts som riskklass 1: " I det ytliga jordlagret har mycket höga halter arsenik påträffats varför Länsstyrelsen anser att objektet utgör en akut miljö- och hälsorisk".

Faton Pasho

Kl.18:01, 22 mars, 2018

Miljonbelopp till sanering av gammalt glasbruk i Nybro
Foto: David Lokrantz/Länsstyrelsen

Glasbruket i Gadderås, med en gedigen historia från år 1875 till främst 1967, har sedan en bra tid tillbaka varit helt igenbommat.

Likt fler glasbruk i området har studier gjorts på jordlagret för att se om marken är förorenad – något som visade sig vara en akut miljö- och hälsorisk efter Länsstyrelsens studie. 

– Runt glasbruksbyggnaden har i flera prover uppmätts mycket höga halter av arsenik. Eftersom föroreningarna ligger ytligt finns en risk för akuta hälsoeffekter vid intag av mindre mängder jord, skriver Länsstyrelsen i sin studie och fortsätter.

– Förutom de lättlösliga föroreningarna finns även betydande mängder andra förorenande ämnen inklusive arsenik, barium, kadmium, koppar, bly, zink och antimon som i varierande grad fastläggs i marken varvid spridningen fördröjs.

I förra året skickade Länsstyrelsen en ansökan till Naturvårdsverket och begärde medel för att åtgärda bristerna. I förra veckan kom Naturvårdsverket beslut – myndigheten väljer att ge Länsstyrelsen i Kalmar län hela (!) 15 miljoner kronor för åtgärder vid området kring det gamla glasbruket i Gadderås.

– Det känns glädjande och angeläget att vi fick det här beviljat, säger David Lokrantz, miljöhandläggare på Länsstyrelsen och fortsätter.

– Vi kommer att starta projektet omgående och planerar att sätta igång med förberedelserna så snart som möjligt.

Enligt Länsstyrelsen är området ett av länets mest prioriterade efterbehandlingsobjekt.

– I det ytliga jordlagret har mycket höga halter arsenik påträffats varför Länsstyrelsen anser att objektet utgör en akut miljö- och hälsorisk och att det därmed föreligger ett angeläget åtgärdsbehov. Naturvårdsverket delar Länsstyrelsens bedömning i detta, avslutar Naturvårdsverket sitt beslut.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Sorgfylld dag i Glasriket: ”Förlorat en fantastisk kraft”

Under gårdagen förlorade Sverige en av sina största glaskonstnärer.

Axel Brantemo

Kl.16:46, 22 mars, 2018

Sorgfylld dag i Glasriket: ”Förlorat en fantastisk kraft”
Foto: Wikicommons/Kosta Boda.

Det var sent igår kväll som den mycket folkkära glaskonstnären Ulrica Hydman Vallien avled, bara tre dagar före sin 80-årsdag.

”Min älskade Ulricas varma hjärta slutade att slå ikväll. En obegriplig förlust” skrev maken Bertil Vallien på Facebook.

Tidigare var hon verksam vid Kosta Boda och var bosatt i Åfors i Emmaboda kommun. Hon var en av Sveriges och världens mest kända glaskonstnärer.

– Ulrica har varit så viktig för Glasriket med sin energi och öppenhjärtighet. Det här kom jätteplötsligt. Hon var väldigt aktiv in i det sista. Jag blev chockad av beskedet. Vi har förlorat en fantastisk kraft, säger Maja Heuer, museichef vid The Glass Factory.

Under dagen hölls dessutom en tyst minut vid glashyttan i Kosta Boda – för att hylla Ulrica Hydman Vallien. Enligt vd:n Magnus Andersson var hon en av de glaskonstnärer som betytt mest för Kosta Boda.

– Med stor stor tacksamhet kan vi se tillbaka på alla de år som Ulrica var med och formade Kosta Boda och hennes sätt att uttrycka sig och måla har blivit ett signum för oss. Våra varmaste tankar går till Bertil och hans familj, skriver han i ett pressmeddelande.

Sedan starten av The Glass Factory i Boda har Ulrica Hydman Vallien varit sammankopplad med museet.

– Hon har varit med oss under hela den här resan. Det känns tungt. Jag kommer att minnas henne som en fantastisk kvinna och en otrolig kraft för glaset. Hon tog alltid ett stort socialt ansvar och värnade om till exempel arbetstillfällen. Hon var dessutom en kvinna som alltid sa vad hon tyckte, säger Maja Heuer.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Kraftig ökning av klimatsmart elsystem efter höjt bidrag

Det högsta möjliga stödet är 1,2 miljoner kronor per system.

Matilda Larsson

Kl.15:54, 22 mars, 2018

Kraftig ökning av klimatsmart elsystem efter höjt bidrag
Foto: Pixabay.

Vid årsskiftet höjde regeringen solcellsbidraget för alla aktörer, inklusive privatpersoner.

Man kan nu kan få statligt stöd med upp till 30 procent av kostnaderna för material- och anläggningskostnaden för solceller på hustak eller fasader. Tidigare låg stödet på 20 procent.

Det har gjort att många har tagit tillfället i akt att installera solceller hemma.

De senaste åren har ansökningar om solcellsbidrag ökat rejält och under 2017 slogs rekord då länsstyrelserna beviljade bidrag på hela 430,7 miljoner kronor. Rekordet kommer sannolikt att slås i år då 159,6 miljoner kronor redan beviljats i solcellsbidrag under årets första två månader, vilket Dina Pengar först rapporterade.

– Många människor vill göra en aktiv insats för att ställa om till 100% förnybar el och vi vill underlätta för dem att agera nu. Det ska vara lätt att göra rätt. Den här satsningen gör att det blir mer gynnsamt och enkelt än någonsin tidigare att skaffa solceller och producera egen grön el, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt, enligt Energimyndigheten

Det finns även möjlighet att söka Rot-avdrag för solcellsinstallationen, dock kan man inte få både investeringsstöd och Rot. För tillfället ligger rot-avdraget på maximalt 30 procent. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem.

Tre saker att tänka på för att få solcellsbidraget:

  •  Se till att skicka in ansökningsblanketten inom sex månader efter det att arbetet påbörjats.
  • Var tidigt ute. Pengarna till bidraget är rambegränsat och ges bara så länge pengarna räcker till. Länsstyrelserna behandlar ansökningarna i turordning, enligt Energimyndigheten.
  • Installationen måste vara slutförd senast den 31 december 2020, innan stödperioden upphör.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Nu återinförs ersättning: ”Ett positivt beslut ur fler perspektiv”

Klubbade igenom beslutet under tisdagens nämndmöte.

Faton Pasho

Kl.14:47, 22 mars, 2018

Nu återinförs ersättning: ”Ett positivt beslut ur fler perspektiv”
Foto: Faton Pasho

Under tisdagens individ- och familjenämnd klubbades frågan om att återinföra habiliteringserättningen och dagsersättning i Nybro igenom.

Redan innan årsskiftet kunde 24Nybro berätta att ersättningen skulle återinföras i Nybro kommun, detta efter att ordförande i nämnden, Jimmy Loord (KD) lovat att lyfta det i samband med budgeten.

LÄS MER: Nybro återinför ersättning

– Det är många år sedan nu som Nybro kommun valde att plocka bort habiliteringsersättningen. Därför känns det väldigt roligt att vi nu är i ett läge då vi kan återinföra ersättningen och dessutom införa en dagersättning, säger Jimmy Loord ordförande i Individ- och familjenämnden.

Ersättningen som nämnden klubbade igenom kommer att uppgå till 40 kronor per dag för både dem med LSS-beslut och SOL-beslut och kommer vara knutet till en närvaro i verksamheterna på minst 75 procent.

– Det beslut är positivt ur flera perspektiv, menar Jimmy. Det handlar delvis om att bli bekräftad för sina arbetsinsatser och få ett erkännande i form av en ”lön”. Med detta höjer vi också statusen och signalerar att jobbet är viktigt. Jag känner mig väldigt nöjd med detta beslut, avslutar Loord

Ersättningen är riktad till de personer som finns i kommunens dagliga verksamhet och betalas ut i någon form av lön för arbetet.

Ersättningen fanns i Nybro kommun fram till i början på 2000-talet men togs bort av ekonomiska skäl.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Stäng