IVO avslutar ärende efter rutinbrist

Det brast i rutinerna i samband med en anmälan angående misstänkt brott mot barn – nu avslutar IVO ärendet efter att kommunen vidtagit åtgärder.

Faton Pasho

Faton Pasho

Kl.08:05, 18 maj, 2017

IVO avslutar ärende efter rutinbrist
Foto: Mostphotos

Individ- och familjenämnden i Nybro kommun fick för några veckor sedan en lex Sarah anmälan om rutiner som inte följdes i samband med en anmälan angående misstänkt brott mot barn.

I lex Sarah-anmälan som kom för drygt en månad sedan var det två socialsekreterare som vid ett informationsmöte i skolan brustit i sin anmälan om allvarliga missförhållande i hemmet hos en elev. 

Nu väljer inspektionen för vård och omsorg (IVO) att avsluta ärendet efter att nämnden fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet.

 

 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Ovanligt många misshandelsfall i Nybro

29 misshandelsfall anmäldes i Nybro kommun under april månad. Det är nästa tre gånger mer än snittet.

Faton Pasho

Faton Pasho

Kl.14:33, 15 maj, 2017

Ovanligt många misshandelsfall i Nybro
Foto: Mostphotos

Nyhetsbyrån Siren har tillsammans med journalistikbyrån Journalism++ tagit fram siffror på misshandelsfall i Nybro kommun. I april månad anmäldes ovanligt många misshandelsfall i kommunen.

Hela 29 anmälningar gjordes, vilket är nästan tre gånger mer än snittet. Medeltalet för april har legat på tio anmälda brott sedan 2006, så årets siffra är en toppnotering för att vara en aprilmånad.

Sedan 2006 har antalet anmälda brott bara överstigit 29 anmälningar en gång och det var förra året under juli månad. Då anmäldes hela 32 misshandelsfall i Nybro kommun.

 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Därför är badvattenkvalitén i Linnéasjön dålig

I 35 år har badvattenkvalitén i Linnéasjön varit ett bekymmer för kommunen. Nu har en rapport presenterats där orsakerna till den stundtals bristande vattenkvalitén äntligen kan påvisas.

Faton Pasho

Faton Pasho

Kl.11:44, 13 maj, 2017

Därför är badvattenkvalitén i Linnéasjön dålig
Foto: Faton Pasho

Turerna kring vattenkvalitén i Linnéasjön har varit många. I flera år har den komplexa frågan diskuterats och analyserats utan något tydligt svar. Nu kan kommunen ha hittat orsaken till den stundtals bristande kvalitén.

– I drygt 35 år har den komplexa frågan om Linnéasjöns stundtals bristande badvattenkvalité undersökts och utretts i omgångar. I början av maj presenterades en rapport där orsakerna till den stundtals bristande vattenkvalitén äntligen kunde påvisas, skriver kommunen på sin hemsida.

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden fick 2012 i uppdrag att utreda orsakerna till varför badvattenkvalitén i Linnéasjön ibland försämras. Efter ett samarbete med Livsmedelsverket och FOI (Försvarets forskningsinstitut) har man försökt identifiera källan eller källorna till de förorenade vattnet.

Nu har parterna kommit fram till vad det är som är orsaken till den stundtals försämrade badvattenkvalitén. Enligt rapporten är det avloppsvatten och vildfågel som förorenar Linnéasjön, men hur fördelningen ser ut vet man inte i dagsläget.

Tack vare analysen kan nu kommunen arbeta vidare med att ta fram relevanta åtgärder och en handlingsplan för hur Linnéasjöns badvattenkvalité ska förbättras.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Andra grova livsmedelsbristen på kort tid

En restaurang i Nybro har för andra gången uppvisat grova livsmedelsbrister. Det konstaterar en inspektör från Nybro kommun efter en oanmäld inspektion.

Faton Pasho

Faton Pasho

Kl.10:52, 9 maj, 2017

Andra grova livsmedelsbristen på kort tid
Foto: Arkiv

Tidigare i våras gjorde en inspektör från Nybro kommun en oanmäld inspektion av en restaurang. Där konstaterade man att restaurangen förvarade mat i alldeles för varma temperaturer. 

Nu har livsmedelsinspektören återigen gjort en oanmäld kontroll på restaurangen och upptäckt samma brist. Enligt riktlinjer ska maten förvaras i max fyra grader men gjordes inte så denna gång heller. Istället var det 13-14 grader där maten förvarades vilken kan medföra hälsofara enligt beslutet.

Nu har restaurangen en chans kvar att åtgärda problemet innan de kan få ett föreläggande. Nästa offentliga kontroll kommer att göras under vecka 18. 

 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Så mycket investerades i nya bostäder i Nybro förra året

Totalt byggdes det nya bostäder för 50 miljoner kronor i Nybro kommun under 2016. Så mycket investerades det per person i kommunen.

Faton Pasho

Faton Pasho

Kl.14:35, 8 maj, 2017

Så mycket investerades i nya bostäder i Nybro förra året
Foto: Pixabay

Det är Byggfakta som tagit fram statistisk över hur mycket det investerades i nya bostäder i landet under 2016. I statistiken är byggprojekt av nya bostäder med byggstart 2016 inräknat.

I Nybro kommun byggdes det, enligt statistiken, nya bostäder för 50 miljoner kronor. Det är en investering på 2 462 kronor per invånare i kommunen.

Kalmar kommun byggde för 892 500 000 kronor, vilket är en investering per invånare på 13 407 kronor.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Vecka ska göra oss bättre rustade för kriser

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) startar tillsammans med kommuner i Kalmar län Krisberedskapsveckan.

Faton Pasho

Faton Pasho

Kl.09:19, 8 maj, 2017

Vecka ska göra oss bättre rustade för kriser
Foto: Thomas Henrikson, MSB

Under en hel vecka med start från den 8 maj arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med länets kommuner en kampanj för vad människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar.

Krisberedskapsveckan syftar till att informera och engagera invånarna så att de kan bli en viktig tillgång vid en samhällskris. Budskapet under årets kampanjvecka är att väcka tanken om den egna beredskapen och ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar.

Länsstyrelsen i Kalmar län kommer under veckan att vara ambassadör för Krisberedskapsveckan.

Nybro kommun kommer under Krisberedskapsveckan att informera om just krisberedskap via egna digitala kanaler samt dela ut information och checklistor för god hemberedskap i anslutning till bostadstillsyn och serviceinrättningar.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel