Madesjöskolans regelskärpning hyllas av föräldrar: ”Har varit lekstuga”

Mobiltelefonerna har tagit över i klassrummen allt mer. Det berättar Madesjöskolans rektor Heinz Rejdvik. Nu agerar man genom att skärpa regler på skolan – något som hyllas av föräldrarna.

Kim Ahlqvist

Kim Ahlqvist

Kl.07:38, 12 januari, 2017

Madesjöskolans regelskärpning hyllas av föräldrar: ”Har varit lekstuga”
Mobilförbud på lektionerna är en av skolan regler. Foto: Arkiv

– Jag vill inte införa något som inte gynnar utbildningen. Men det som hänt på senaste tiden är att snapchat ökat galet mycket. Vi pratar att ungdomarna skickar 200-300 snaps om dagen till varandra och får ungefär lika många. Detta går lektionstid åt och det är ohållbart, säger Heinz Rejdvik.

Skolan har även tidigare haft regler. Men dessa har nu blivit tydligare med såväl beskrivning som konsekvens.

– Vi villa ”shapea” de regler som har funnits. Tidigare har det exempelvis legat på lärarnas ansvar huruvida telefonerna skall tas ifrån eleverna. Nu finns det klara direktiv på vad som ska göras om telefonen är i klassrummet.

Heinz Rejdvik berättar vidare att man också förtydligat andra regler. Att springa på toaletten har satts i system precis som att glömma skolböcker, pennor och annat.

Det finns elever som knallar in och ut ur klassrummen som om det vore en fritidsgård. Det stör givetvis de andra eleverna. Nu blir det sen ankomst om man inte fått lov av läraren.

I reglerna står det att man låser dörren om man kommer mer än fem minuter sent?
– Det är en formulering som blivit olycklig. Vi stänger givetvis inte ute någon från klassrummen. Men vi vill förhindra att det sätts i system att komma sent och att springa ut och in. Knackar någon på dörren får denne givetvis komma in.

Hur har reaktionerna varit?
– Från eleverna har det varit bra. Sjuorna köpte det direkt, åttorna knorrade sig lite medan niorna blev lite mer irriterade. Men det får man förstå. De är vana vid att ha tillgång till telefonen hela tiden. Det tar lite tid innan det sätter sig.

– Från föräldrarna har det varit övervägande positivt. Jag har fått ett negativt mail, ett som blandat och gett och resterande är positiva över reglerna.

En av alla glada föräldrar är Johan Bergman vars son går på Madesjöskolan. Han har efterlyst de här regeländringarna länge.

– I flera år. Det har varit lekstuga i skolan i många år nu. Det här har jag tagit upp på vartenda föräldrarmöte. Det måste vara sluttramsat nu, säger han.

– Det här blir ett lyft för skolan. Jag kan inte se något annat. Nu kommer det sitta 30 koncentrerade elever i varje klassrum. För mig som förälder känns det här bra.

FaktaMadesjöskolan har sammanställt ett antal regler som sänts till eleverna och dess föräldrar.

• Mobiler lämnas i skåpen under lektionstid!
Har man med sig sin mobil upp i klassrummet, ombedes man gå ner med den till skåpet. Ogiltig frånvaro 5 min.

• Ta med böcker, pennor och annan materiel till lektionen!
Har man inte med sig rätt utrustning, ombedes man gå ner till skåpet och hämta. Ogiltig frånvaro 5 min.

• Efter 5 minuters sen ankomst låses klassrumsdörren!
Undantag för giltigt skäl, t.ex. besök hos skolsköterskan, kurator eller skrivit prov.

• Dryck- och matförbud under lektionstid gäller!
Har man med sig mat eller dryck upp i klassrummet, ombedes man gå ut från lektionen och äta upp alternativt lämna i skåpet. Ogiltig frånvaro 5 min.

• Toalettbesök endast i undantagsfall och beviljas av läraren
Toalettbesök sköts under raster. Om behovet är akut, ska läraren alltid tillfrågas innan eleven lämnar klassrummet.

Källa: Mail som skolan skickat ut

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel